Šiandien yra 2019.03.26

Gerdžiūnų biblioteka, kartu su visa Gerdžiūnų bendruomene, sutiko dvidešimtąjį iliustruotą kraštotyrinį-informacinį Šakių viešosios bibliotekos leidinį, skirtą Šakių 420 metų jubiliejui. Du šimtai vienuolika autorių skaitytojus supažindins su Šakių krašto istorija ir dabartimi, kalba ir papročiais, žymiais žmonėmis ir jų veikla. Leidinyje minimos nusipelniusių žmonių sukaktys. Daug vietos kalendoriuje skirta rezistencinei kovai atminti; autorių jutiminėms kančioms, hiperbolizuotiems išgyvenimams… Kalendoriuje aprašyti ir Gerdžiūnų krašto vietovardžiai bei paminėtos gerai žinomos, daug šiam kraštui nusipelniusios visuomenininkės, be kurių tikriausiai mūsų kraštas nebūtų taip gerai žinomas. Gal tik sutapimas, tačiau visos jos buvusios ar esamos mokytojos. Visos jos - mokytojos iš pašaukimo. Gal sutapimas ar tradicija, tačiau krašto kalendorių gerdžiūniškiai visuomet sutinka paminėdami sausio 13-ąją. Būten tada, kai nedidelė Lietuva tomis dienomis vėl tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų DIDVYRIŠKUMAS, dvasios TVIRTYBĖ, laisvės MEILĖ. O Lietuva iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar sykį patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia tiktai Tėvynė. 2019 m. Šakių krašto kalendorių mums dovanojo Šakių viešoji biblioteka, o laiko ratą sukdama pristatė "MĖLYNOJI PAUKŠTĖ" kolektyvas. Nuoširdus Jums Ačiū... Kartu su bendruomene renginiu džiaugėmės ir mes – Ilguvos socialinės globos gyventojai ir darbuotojai. Bibliotekininkė pasidžiaugė dideliu būriu dalyvavusių gyventojų ir padėkojo, įteikdama 2019 m. Šakiečių kalendorių, direktoriui už supratingumą, sudarant galimybę gyventojams dalyvauti bendruomeniniuose renginiuose.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

Ilguvos socialinės globos namuose minėjome Laisvės gynėjų dieną, jų atminimui languose degėme žvakeles. Globos namų dainininkų kolektyvas susirinkusiems gyventojams parengė ir parodė  muzikinę – literatūrinę kompoziciją „Laisvė – tautos laimės ir gerovės šaltinis“. Nors sausio 13-sios įvykiai tolsta laiko vingiuose, bet  vis dar daug žmonių juos prisimena ir mini. Istorija gyva tol, kol ji gyva žmonių prisiminimuose.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

 

2019-01-06 Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi Trys karaliai ir jų palydovai. Jie visiems linkėjo laimės lig valiai, namams  - darnos ir šilumos, visiems metams - ištvermės. Dalino dovanas. O gulintiems gyventojams padovanojo koncertą: dainavo dainas ir giedojo giesmes. Po to iškeliavo atgal į savo karalystes iki kitų metų.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė