Šiandien yra 2018.12.19

Balandžio 29 d. tradiciškai šventėme Atvelykio šventę. Iš vakaro bendrai marginome kiaušinius, visi pasirinkome sau mėgstamiausią spalvą, kuri kiekvienam kažką reiškia. Atvelykio šventėje dalyvavo gyventojai ir darbuotojai. Jos metu dalinomės margučiais, juos ridenome, mušėme ir valgėme. Taip pat atsiminėme atvelykio tradicijas ir papročius. Vaišinomės pyragais, sultimis. Šventės pabaigoje visi dalyvavusieji buvo apdovanoti mažomis dovanėlėmis.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė, užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė

Balandžio 25 d. dalyvavome akcijoje „DAROM 2014“.  Į šią akciją  įsitraukė visi galintys gyventojai ir darbuotojai. Jos metu gražinome aplinką, rinkome šiukšles globos namų teritorijoje ir už jos ribų. Nepamiršome sutvarkyti nemažą plotą Nemuno pakrantės ir pakelę. Šiukšles krovėme ir vežėme į surinkimo vietas. Padirbėję nusipelnėme  pailsėti ir pasivaišinti kava su sumuštiniais.

Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė

Ilguvos socialinės globos namų gyventojai aktyviai dalyvauja Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios bendruomenės gyvenime. Laukdami Šv.  Velykų kartu su parapijiečiais budėjo bažnyčioje,  dalyvavo Velyknaktyje - Liturgija prasidėjo  ugnies ir Velykų žvakės šventinimu, po kurio buvo giedamos  giesmės, skaitomi  Bibliniai skaitiniai , kurie padeda permąstyti visą išganymo istoriją, krikšto liturgija pabrėžė  tikinčiojo panardinimą į Kristaus mirtį ir prisikėlimą naujam gyvenimui, aukos liturgijos dėkojimo giesmė kalbėjo  apie Velykų slėpinio kosminį spindesį. Džiugu, kad Ilguvos parapijos kunigui  V.Sakavičiui per mišias patarnavo Laimonas, kurį parapijiečiai Velykų rytą pasveikino jubiliejaus proga,  Ričardo bažnyčios chore giedamos giesmės suvirpino ne vieno širdį, Daiva skambino varpais, ne vienas dalyvavo  Šv, Mišiose. Grįžę iš bažnyčios , visi  sėdo prie šventinio Velykų stalo ir mušė margučius.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė