Šiandien yra 2018.12.19

Kovo 4,5,6 dienomis 4 Ilguvos socialinės globos namų socialinės  darbuotojos Laima Jankauskienė, Jolita Jasukaitytė, Gailutė Matulaitienė, Rita Augustinaitienė  ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui  Jūratė Bataitienė kėlė kvalifikaciją mokymuose tema “Refleksijos metodų taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese”, kuriuos organizavo VšĮ           „Edukaciniai projektai“. Mokymų metu socialinės darbuotojos įgijo  ne tik teorinių žinių apie refleksiją ir jos svarbą, bet ir  atliko  daug praktinių užduočių, sužinojo apie vieną naujausių metodų, kuris gali būti taikomas dirbant su klientais- Forumo teatrą. 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

 2014 m. kovo 6 d. globos namų gyventojai lankėsi Gerdžiūnų bendruomenės organizuotoje praktinėje paskaitoje-seminare apie verslumo skatinimą. Ilguvos socialinės globos namai yra daugelio Gerdžiūnų bendruomenės projektų partneriai.  Po seminaro lankėsi Gerdžiūnų bibliotekoje, pasižadėjo atšilus orams tapti aktyviais skaitytojais.


Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

2014 m. vasario 25 d. socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė dalyvavo respublikinėje - praktinėje konferencijoje „Psichikos ir proto negalią turinčių žmonių socialinės globos pokyčiai“, kurią organizavo Suvalkijos globos namai kartu su Marijampolės kolegija ir parengė pranešimą „Socialinės globos pokyčiai neįgaliųjų požiūriu“.