Šiandien yra 2019.02.17

2014 m. sausio 13 d. bendro susirinkimo metu vyko sausio- 13 paminėjimas. Šiuose įvykiuose dalyvavo didelė Lietuvos dalis.  Įvykdyti valstybės perversmą sutrukdė Lietuvos Respublikos gyventojai, gynę savo išrinktą valdžią ir nepriklausomybę. Pirmiausiai kvietėme įsisegti neužmirštuolės žiedą, kuris simbolizuoja mūsų padėką ir norą parodyti, kad mes nepamiršome kam esame dėkingi už mūsų laisvę. Sugiedojome Lietuvos  himną, uždegėme po žvakelę kiekvienam žuvusiam tą dieną, juos pagerbėme tylos minute.

Antroje susirinkimo dalyje globos namų taryba pristatė savo veiklos ataskaitą už 2013 metus, išrinkome naują globos namų tarybą. Taip pat aptarėme kitus einamuosius klausimus.

 Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

                 ILGUVOS  SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI PIRMIEJI ŠAKIŲ RAJONE GAVO                     LICENCIJĄ SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. sausio 7 d iškilmingai įteiktos  licencijos socialinei globai teikti 10 socialinių globos įstaigų iš skirtingų Lietuvos regionų. Renginio metu susirinkusius įstaigų vadovus ir atstovus sveikino Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis. Licenciją „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“ Šakių rajone pirmieji gavo Ilguvos socialinės globos namai,  vadovaujami  direktoriaus Sigito Jankausko. Gauta licencija rodo, kad globos namai gali tinkamai teikti paslaugas, turi  kvalifikuotą personalą, patalpas ir įrangą.

Kiekvieni metai –tarsi knygos lapai. Štai užvertėme dar vieną puslapį... Praėjo didžiosios metų šventės, tačiau dar gyvename jų prisiminimais.

Baigiantis metams jau tapo tradicija susirinkti į Naujametinį karnavalą, prisiminti praėjusius metus, linksmai bei nuotaikingai sutikti Naujuosius metus. Šiemet Naujuosius pasitikome su ,,Dvylika mėnesių“  personažais. Kiekvienas mėnesis ne tik žodžiais ar posmais pristatė save, bet ir nuotraukomis priminė praėjusius metus. Gyventojai džiaugėsi išvydę save ekrane, komentavo  prisimindami praėjusių metų akimirkas. Renginio metu mielai klausėmės gerai pažįstamo gitaristo Juozo Bacevičiaus ( ,,Zuzės“) atliekamų dainų. Kudirkos Naumiesčio mokiniai atsiuntė savo pačių rankomis padarytus atvirukus, kuriuose buvo užrašytas nuoširdus sveikinimas švenčių proga. Ši miela dovana savo nuoširdumu palietė visus gyventojus. Visi laukėme Kalėdų Senelio nešino dovanomis . Ir neveltui... Jis visada ateina... tik reikia labai norėti ir laukti. Konkurso ,,Švara mūsų kambariuose“ nugalėtojams Kalėdų Senelis įteikė ,,Padėkas“. Buvo pagirti ir paskatinti saldžiomis dovanėlėmis ir kiti gerai besitvarkantys gyventojai.

Naujųjų Metų proga linkime daug laimės, vilties, svajonių, kurios išsipildytų, gerumo ir kantrybės, draugiškumo ir pasitikėjimo. Laimingų Naujųjų !

Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė