Šiandien yra 2018.12.19

2018-04- 18 Ilguvos socialinės globos namuose vyko 8 akad. val. mokymai „Konfidencialumo dilema teikiant pagalbą psichikos negalią turintiems asmenims“. Seminarą vedė Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos , menų ir socialinio darbo katedros lektorė Jūratė Makauskienė. Mokymuose dalyvavo 35 Globos namų darbuotojai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018-04- 17 Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė dalyvavo praktiniame seminare Marijampolės kolegijoje „ Institucinės globos pertvarkos aktualijos žmonėms su proto ir (ar) psichikos negalia Marijampolės regione“.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018-04-06 globos namuose vyko Atvelykio popietė. Jos metu dramos būrelio nariai suvaidino teatralizuotą vaidinimą apie pavasarinę sėją. Po pasirodymo žodį tarė globos namų direktorius S.Jankauskas. Vėliau vyko įvairūs velykiniai žaidimai bei estafetės. Šventės metu vaišinomės pyragaičiais ir kava. Pabaigoje renginio visus šventės dalyvius Velykų bobutė kartu su zuikučiu apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis. Neliko pamiršti ir slaugos korpuso gyventojai.

Socialinės darbuotojos Rita Augustinaitienė ir Gailutė Matulaitienė