Šiandien yra 2018.12.17

2018 m. kovo 21-23 d. socialinės darbuotojos Gailutė Matulaitienė ir Laima Jankauskienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare:

„ Socialinių paslaugų kūrimas bendruomenėse: Lenkija.” Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tikslas buvo- susipažinti su Lenkijos bendruomenių patirtimi, kuriant socialines paslaugas šeimoje ir bendruomenėje, bei kurti Lietuvoje savo bendruomenėje kompleksiškai teikiamas paslaugas, kurios sudarytų galimybes asmeniui ar šeimai gauti jų poreikius atliepiančias paslaugas ir reikiamą pagalbą šeimoje ir bendruomenėje.

 Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

Savaitė be patyčių

Kovo 19- 23 dienomis globos namuose vyko „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“. Šios savaitės tikslas- sutelkti dėmesį į patyčių problemą, pasidalinti patirtimi ir paskatinti prisidėti, kad sumažėtų patyčios gyventojų tarpe. Buvo organizuojami įvairūs užsiėmimai: gaminome bendrą plakatą, daug diskutavome bei žiūrėjome dokumentinį filmą apie Niką Vujičičių, kuris pasakojo apie savo gyvenimą, patirtas patyčias. Visi dalinomės nuomonėmis kaip užkirsti joms kelią.

 Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė ir socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

2018 kovo 12 d. Ilguvos socialinės globos namuose vyko bendras darbuotojų  susirinkimas, kuriame dalyvavo ir  Marijampolės regiono Pertvarkos procesų ekspertė Laimutė Bagdanavičienė . Ji supažindino globos namų darbuotojus su „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimo Lietuvoje“ projektu, apžvelgė įgyvendintas veiklas, pristatė įgyvendinamas veiklas, taikomas metodikas bei artimiausiu metu planuojamas veiklas. Darbuotojai dalyvavo bendroje diskusijoje apie perėjimą prie bendruomeninių paslaugų.