Šiandien yra 2019.02.17

2018-04- 17 Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė dalyvavo praktiniame seminare Marijampolės kolegijoje „ Institucinės globos pertvarkos aktualijos žmonėms su proto ir (ar) psichikos negalia Marijampolės regione“.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018-04-06 globos namuose vyko Atvelykio popietė. Jos metu dramos būrelio nariai suvaidino teatralizuotą vaidinimą apie pavasarinę sėją. Po pasirodymo žodį tarė globos namų direktorius S.Jankauskas. Vėliau vyko įvairūs velykiniai žaidimai bei estafetės. Šventės metu vaišinomės pyragaičiais ir kava. Pabaigoje renginio visus šventės dalyvius Velykų bobutė kartu su zuikučiu apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis. Neliko pamiršti ir slaugos korpuso gyventojai.

Socialinės darbuotojos Rita Augustinaitienė ir Gailutė Matulaitienė

2018-04-06 Ilguvos socialinės globos namų ansamblis „Linksmieji dainorėliai“ koncertavo slaugomiems gyventojams, Birutė ir Kęstutis skaitė poetės D. Matusaitės eiles. Klausytojai labai džiaugėsi koncertu ir energingai plojo.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė