Šiandien yra 2019.02.17

Ilguvos socialinės globos namuose pasiruošimas Šv. Velykoms vyko savaitę: buvo gaminami velykiniai papuošimai,  jais puošiami kambariai ir bendros erdvės. Šeštadienį vakare ir sekmadienį ryte gyventojai dalyvavo  Ilguvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje Šv. Mišiose.

Valgyklos darbuotojos  gyventojus nudžiugino spalvingais  margučiais bei  šventiniais gardžiais patiekalais .

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018 m. kovo 21-23 d. socialinės darbuotojos Gailutė Matulaitienė ir Laima Jankauskienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare:

„ Socialinių paslaugų kūrimas bendruomenėse: Lenkija.” Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tikslas buvo- susipažinti su Lenkijos bendruomenių patirtimi, kuriant socialines paslaugas šeimoje ir bendruomenėje, bei kurti Lietuvoje savo bendruomenėje kompleksiškai teikiamas paslaugas, kurios sudarytų galimybes asmeniui ar šeimai gauti jų poreikius atliepiančias paslaugas ir reikiamą pagalbą šeimoje ir bendruomenėje.

 Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

Savaitė be patyčių

Kovo 19- 23 dienomis globos namuose vyko „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“. Šios savaitės tikslas- sutelkti dėmesį į patyčių problemą, pasidalinti patirtimi ir paskatinti prisidėti, kad sumažėtų patyčios gyventojų tarpe. Buvo organizuojami įvairūs užsiėmimai: gaminome bendrą plakatą, daug diskutavome bei žiūrėjome dokumentinį filmą apie Niką Vujičičių, kuris pasakojo apie savo gyvenimą, patirtas patyčias. Visi dalinomės nuomonėmis kaip užkirsti joms kelią.

 Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė ir socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė