Šiandien yra 2018.12.19

2018- 02- 15 Ilguvos socialinės globos namuose vyko renginys skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Renginio metu aplankėme valstybės visuomenės veikėjo Stasio Šilingo kapą.  Gyventojai savo kambarių languose išsikėlė Lietuvos Valstybės vėliavas ir iš savo pačių pagamintų 100 vėliavėlių išdėliojo trispalvę.  Vyko iškilminga vėliavos nešimo eisena ir patriotinių dainų koncertas.

Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė ir užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė

Mes žmogeliai Lietuvos

Ieškom žiežulos žiemos

Kur mums rast tą besarmatę?

Gal kas žino? Gal kas matė? 

                      2018-02-13 apsirengę tradicinėmis  kaukėmis, linksmai minėjome Užgavėnes. Siautulingai šokdami ir dainuodami, aplankėme sunkiai vaikštančius gyventojus, o likusius pakvietėme prie laužo pažaisti, padainuoti, varyti žiemą iš mūsų kiemo ir paskutinį kartą prieš gavėnią sočiai pavalgyti. Šokome ratelius „Kepė kepė močia blynus“, „Džiaugės senis po žiemos“, „Žiema žiema bėk iš kiemo“, „Ant žilvičio kalno“. Vyko Kanapinio ir Lašininio kova, supleškėjo Morė. Nugalėjo pavasaris ir draugystė.

                      Keletas gyventojų dalyvavo ir Užgavėnių šventėje kartu su Gerdžiūnų bendruomeniečiais.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

2018- 01- 15 bendro susirinkimo metu, balsuojant, globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują gyventojų tarybą: Ričardą Burbą, Birutę Samajauskaitę, Birutę Kemežaitę- Vasiljevienę, Kęstutį Mockų, Laimoną Tolvaišą, socialinę darbuotoją Ritą Augustinaitienę, užimtumo specialistę Giedrę Čepliauskaitę.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką ir sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė.