Šiandien yra 2018.12.17

 Liepos viduryje Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai išlydėjo Ilguvos parapijos kunigą į kitą parapiją. Visų globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu Ilguvos parapijoje dirbusiam kunigu Vytautui Sakavičiui už tarnystę Dievui, Ilguvos socialinės globos namų gyventojams ir darbuotojams, už geranoriškumą, šiltą bendravimą, aktyvų dalyvavimą globos namų renginiuose, už nuveiktus darbus Ilguvos kraštui grąžinat aplinką, už maldas palydint globos namų gyventojus į paskutinę kelionę padėkojo Ilguvos socialinės globos namų direktorius Sigitas Jankauskas. Jis akcentavo, kad kunigas buvo paprastas ir nuoširdus. Taip pat įteikė prisiminimo dovanėlę, kuri primintų globos namus, jų gyventojus ir darbuotojus.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

2017-07-06 prie Ilguvos dvaro rinkomės giedoti tautiškos giesmės. Laukdami 21 valandos, prisiminėme dvaro istoriją. Tada giedojome tautišką giesmę ir dainavome dainas. Mūsų tarpe buvo Mindaugas, tai jį karūnavome ir vainikavome. Pasivaišinę saldumynais ir gira, išsiskirstėme iki kitų metų.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

2017 06 30 dieną keliavome į Zanavykų svirną. Jo šeimininkė, mūsų šokių mokytoja Rita, papasakojo apie jų veiklą. Kartu pažiūrėjome filmą „Zebriukas Dryžius“. Pasijutome kaip tikrame kino teatre. Grįždami dar aplankėme ir įkopėme į Pyplių piliakalnį. Prisiminėme piliakalnių paskirtį, nes šiemet jų metai.