Šiandien yra 2018.12.19

2017 m. sausio 12 d. Ilguvos socialinės globos namuose vyko bendras gyventojų ir darbuotojų susirinkimas. Globos namų taryba pateikė 2016 m. veiklos ataskaitą. Vyko 2017 m. Globos namų tarybos narių rinkimai bei  buvo sprendžiami aktualūs klausimai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Trys karaliai

2017-01-06 globos namų gyventojus ir darbuotojus lankė trys karaliai su savo palyda. Karaliai smilkė smilkalais, linkėdami, kad nuo smilkalų kvapo būtų apsvaigę visus metus. Taip pat linkėjo turėti daug visokiausių gėrybių ir laimino visus, besirūpinančius gerove ir darna. Ant durų rašė raides +K+M+B, kad jos saugotų namus nuo visokių nelaimių. Dar visiems dovanojo karališkų dovanų. Aplankę visus, iškeliavo iki kitų metų.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

Naujametinė popietė - karnavalas

 2016-12-29 užimtumo salėje pasipuošę gražiomis kaukėmis laukėme Senelio Šalčio su dovanomis. Jam atvykus, kvietėme į ratelį, kad sušiltų ir pajustų mūsų puikią nuotaiką. Tada parodėme programėlę, o paskui visi norintys kažką deklamavo, dainavo, šoko ar kitaip džiugino Senelį ir žiūrovus. Nors Senelis Šaltis, išdalinęs dovanėles salėje su snieguole ir nykštuke iškeliavo pas negalinčius ateiti, bet mes likome vaišintis ir linksmai pašokti. Namo skirstėmės pavargę ir linksmai nusiteikę laukti Naujųjų metų.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė