Šiandien yra 2018.12.19

Gražiausias metų šventes Kūčias ir Kalėdas lydi nuo seno įsigalėję papročiai, kuriuose persipina mitologija ir krikščionybė. Lietuva turi nuostabiai gražų paprotį Kalėdų išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo stalo.

Gruodžio 24 d. prie bendro Kūčių stalo sėdo Ilguvos socialinės globos namų gyventojai. Bendrai maldai sutelkė ir kalėdaičiais dalijosi Ilguvos parapijos klebonas Vytautas Sakavičius. Kiekvienas lauždamas savo kalėdaitį jį dalijosi su kitais šalia esančiais, linkėdami vieni kitiems geros sveikatos, jaukių švenčių, bei gerų Naujųjų Metų.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

Prieškalėdinę savaitę Ilguvos socialinės globos namuose apsilankė Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ atstovai, lydimi ne tik pirmininkės Jolantos Kaminskienės, bet ir Seimo narių L. Stacevičiaus, G.Vasiliausko. Svečiai susipažino su globos namais ir jų vykdoma veikla, pasveikino gyventojus ir darbuotojus su artėjančiom Šv. Kalėdom, pakvietė visus suktis šokio ratelyje .

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2016 m. gruodžio mėn. 21 d. globos namų gyventojus aplankė Gelgaudiškio "Šaltinio" specialiojo ugdymo centro lankytojai ir darbuotojai. Jie parodė spektaklį apie Kalėdų laukimą, o į kiekvieno globos namų darbuotojo ir gyventojo delną nusileido specialiojo ugdymo centro lankytojų rankomis pagaminti angelai, kurie visiems, tikėtina, atneš ramybę ir Kalėdinį stebuklą.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė