Šiandien yra 2019.02.17

Trys karaliai

2017-01-06 globos namų gyventojus ir darbuotojus lankė trys karaliai su savo palyda. Karaliai smilkė smilkalais, linkėdami, kad nuo smilkalų kvapo būtų apsvaigę visus metus. Taip pat linkėjo turėti daug visokiausių gėrybių ir laimino visus, besirūpinančius gerove ir darna. Ant durų rašė raides +K+M+B, kad jos saugotų namus nuo visokių nelaimių. Dar visiems dovanojo karališkų dovanų. Aplankę visus, iškeliavo iki kitų metų.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

Naujametinė popietė - karnavalas

 2016-12-29 užimtumo salėje pasipuošę gražiomis kaukėmis laukėme Senelio Šalčio su dovanomis. Jam atvykus, kvietėme į ratelį, kad sušiltų ir pajustų mūsų puikią nuotaiką. Tada parodėme programėlę, o paskui visi norintys kažką deklamavo, dainavo, šoko ar kitaip džiugino Senelį ir žiūrovus. Nors Senelis Šaltis, išdalinęs dovanėles salėje su snieguole ir nykštuke iškeliavo pas negalinčius ateiti, bet mes likome vaišintis ir linksmai pašokti. Namo skirstėmės pavargę ir linksmai nusiteikę laukti Naujųjų metų.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

Gražiausias metų šventes Kūčias ir Kalėdas lydi nuo seno įsigalėję papročiai, kuriuose persipina mitologija ir krikščionybė. Lietuva turi nuostabiai gražų paprotį Kalėdų išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo stalo.

Gruodžio 24 d. prie bendro Kūčių stalo sėdo Ilguvos socialinės globos namų gyventojai. Bendrai maldai sutelkė ir kalėdaičiais dalijosi Ilguvos parapijos klebonas Vytautas Sakavičius. Kiekvienas lauždamas savo kalėdaitį jį dalijosi su kitais šalia esančiais, linkėdami vieni kitiems geros sveikatos, jaukių švenčių, bei gerų Naujųjų Metų.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė