Šiandien yra 2018.12.19

Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų , slaugytojų  praktinės veiklos sėkmę lemia jų profesinė kompetencija – žinių, įgūdžių ir vertybių visuma. Labai svarbu, kad profesinė kompetencija būtų nuolatos plėtojama, kad darbuotojai nuolat mokydamiesi aktyviai dalyvautų kaitos procese. Ilguvos socialinės globos namuose lapkričio-gruodžio mėn. vyko 16 kad. val. mokymai „ Žmogaus teisės kaip socialinio darbo veiklos pagrindas“, kuriuos organizavo Marijampolės kolegijos tobulinimosi studijų centras. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo lektorius Kazys Balickas bei Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė Vida Balickienė supažindino 28 darbuotojus su žmogaus teisių raidos etapais ir žmogaus teisių išsaugojimo galimybėmis, JT Europos Tarybos ir Europos Sąjungos priimtų dokumentų žmogaus teisių klausimasis svarba, kartu su klausytojais sprendė socialinio darbo problemas konkrečiose žmogaus teisių pažeidimų situacijose.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2016-12-08 dalyvavome kalėdinėje rankų darbo gaminių mugėje. Prekiavome pačių pagamintomis kalėdinėmis dovanėlėmis ir arbatėlėmis. Galėjome paganyti akis į kitų mugės dalyvių gaminius ir pasisemti idėjų.

Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė ir socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojai Jūratei  Bataitienei ir socialinei darbuotojai Jolitai Jasukaitytei socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikė vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikaciją. Formaliai socialinių darbuotojų kompetencijos yra įvertinamos atestacijos metu, suteikiant jiems kvalifikacinę kategoriją. Socialiniai darbuotojai privalo dalyvauti atestacijoje kas 5 metai.

  Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė