Šiandien yra 2019.02.17

Ilguvos socialinės globos namai skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną.

Aukcionas vyks 2016 m. gruodžio 20 d.10.00 val. Ilguvos socialinės globos namuose ( salėje, Dvaro g.36, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r.sav.).Neįvykus aukcionui, pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2016 m. gruodžio 27 d.10.00 val.

Asmenys, pageidaujantys įsigyti parduodamą turtą ,sumoka aukciono dalyvio pradinį įnašą-10 proc. numatomos pirkti prekės pradinės pardavimo kainos į Ilguvos socialinės globos namų sąskaitą Nr. LT424010042100050111.Įmonės kodas 190792731.Pradinis įnašas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą prekę, o nieko nepirkusiam dalyviui grąžinamas pavedimu per 2 darbo dienas po aukciono. Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, pradinis įnašas negrąžinamas.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 9 .00 val. iki aukciono pradžios Ilguvos socialinės globos namuose (Dvaro g.36, Ilguvos k., Šakių r.sav.), kontaktinis asmuo-administratorė Erika Kerevičienė, tel. 8345 68407, el p. ilguvosp@erdves.lt. Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį ir aukciono pradinio įnašo dokumentus. Jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens, jis turi turėti įgaliojimą.

Apžiūrėti parduodamą turtą galima aukciono rengimo vietoje darbo valandomis, apžiūros terminas – 3 darbo dienos iki aukciono vykdymo. Turto apžiūrą organizuoja ir teikia informaciją apie jį buities padalinio vedėjas Antanas Sadlauskas, tel. Nr. 8 345 68407.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą sąskaitą per 3 darbo dienas po sąskaitos –faktūros pateikimo.

Atsakingas asmuo –aukciono vedėja Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė, Dvaro g.36, Ilguvos k., Šakių r.sav.

Konferencija “Kitoje laiko tėkmėje”

2016 - 11 - 10 Kėdainių socialinės globos namuose vyko tradicinė konferencija “Kitoje laiko tėkmėje”. Įvairių globos namų gyventojai skaitė pranešimus jiems aktualiomis temomis. Mūsų globos namų gyventojo Egidijaus Pabiržio pranešimo tema buvo “Aš ir fotografija”. Egidijus visiems papasakojo, kaip pirmiausia pradėjo piešti, paskui mokėsi fotografuoti. Net lankė 4 dienų kursus su Gerdžiūnų bendruomenės žmonėmis. Dabar fotografuoja viską, kas jam patinka ir kaupia nuotraukas atmintinėse. Kėdainių socialinės globos namų direktorė, įteikdama pažymėjimą, paprašė kitais metais atsivežti ir Nemuno bei Grincevičių dvaro nuotraukų. Egidijus entuziastingai pažadėjo tai padaryti.

Socialinės darbuotojos Rima Prekevičienė ir Gailutė Matulaitienė

2016-10-27 jau ketvirtą kartą vykome į tradicinę Kalvarijos socialinės globos namų organizuojamą šventę “Muzikinė karuselė”. Ši šventė būna teminė. Šiais metais teko prisiminti animacinius filmus. Spėliojome iš kokių animacinių filmų dainelės, koks personažas dainuoja, vaidinome pateiktus personažus, dėliojome pateiktos dainos žodžius. Taip pat reikėjo paruošti namų darbus. Mes šiemet dainavome ir vaidinome dainelę apie vilką ir septynis ožiukus. Ričardas visus įtikino koks įdomus gali būti vilkas. Komisija, kurios gretose buvo ir mūsų atstovė Audronė, visus įvertino puikiais “laikais”. Renginio pabaigoje buvo linksma diskoteka. Visi šoko, dainavo ir patenkinti išsiskirstė iki kitų metų.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė