Šiandien yra 2018.12.19

2016 m. rugsėjo 12 dieną Ilguvos socialinės globos namuose viešėjo Pabradės socialinės globos namų jaunimo vaidybos ir plastikos grupė, kuri dalyvauja Vilniaus „Mažojo Teatro akademijos“ projekte „Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas per meninės raiškos priemones“. Mūsų žiūrovams svečiai pristatė spektaklį „Sugrįžimai“. Po spektaklio grupės nariai dar pristatė ritminį šokį. Po pasirodymo buvo pakviesti mūsų globos namų gyventojai dalyvauti vaidybos, plastikos ir muzikinės improvizacijos pamokėlėje, kurią pravedė grupės vadovai. Per šiuolaikinį šokį – plastiką, judesį, pantomimą Pabradės SGN jaunimas perteikė žiūrovams personažų vidines būsenas, pasaulio vaizdo atspindį. Įspūdinga spektaklio muzika vertė įsiklausyti apie kitokį, - gal būt nepakankamai tobulą pasaulį. Manau, kad Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai stebėdami neeilinį spektaklį „Sugrįžimai“ pajautė šiuolaikinio šokio plastikos ir pantomimos įtaigumą.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

Išvyka į atlaidus Šiluvoje

2016 – 09 – 09 grupė globos namų gyventojų vyko į Šiluvos atlaidus. Lankėmės ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dienos renginiuose. Katechezę sakė LSMUL Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius. Pasak jo, šiandien, kai klesti kūno puoselėjimo kultas, sergantieji, neįgalieji patiria visuomenės priešiškumą. Vėliau iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiama tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata. Liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigai – gydymo įstaigų kapelionai. Visi buvome palaiminti, apžiūrėjome koplyčią ir bažnyčią. Grįžome atlaidų dvasia dalintis su likusiais globos namų gyventojais ir darbuotojais.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

Rugpjūčio 3-5 dienomis Ilguvos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo Didvyžių socialinės globos namų organizuotame turistiniame sąskrydyje ,,Pabūkime drauge gamtos apsuptyje III“. Gyventojai jau trečius metus iš eilės dalyvauja šiame renginyje, todėl labai jo laukia.. Smagu susitikti draugus iš kitų globos namų, dalyvauti įvairiose sportinėse rungtyse, estafetėse, viktorinose ir šokti kol saulė nusileis.

Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė