Šiandien yra 2018.12.19

Liepos 26 d. grupelė Ilguvos socialinės globos namų gyventojų dalyvavo iškyloje prie Nemuno.

Minint tarptautinę alergijos dieną Ilguvos socialinės globos namuose buvo skaitoma paskaita apie alergiją ir jos priežastis. Paskaitos metu gyventojai buvo supažindinti su alergijos rūšimis, kas išprovokuoja alergijos atsiradimą, kokie alergijos maistui požymiai, profilaktinės priemonės ir pan.

Bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Juodaitienė

2016-07-06 rinkomės ant Ilguvos dvaro laiptų. Mūsų tikslas buvo jungtis į visuotinę himno giedojimo akciją. Pirmiausiai visi sugiedojome Lietuvos valstybės himną. Mūsų tarpe buvo darbuotojas Mindaugas. Jį apdovanojome ąžuolo vainiku ir linksma karūna. Tada draugiškai padainavome kelias liaudies dainas. Mūsų dainavimas tikriausiai girdėjosi ir kitame Nemuno krante. O pabaigoje pasivaišinome saldumynais. Tada sutarėme rinktis giedoti himną ir kitais metais.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė