Šiandien yra 2019.02.17

Išvyka į atlaidus Šiluvoje

2016 – 09 – 09 grupė globos namų gyventojų vyko į Šiluvos atlaidus. Lankėmės ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dienos renginiuose. Katechezę sakė LSMUL Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius. Pasak jo, šiandien, kai klesti kūno puoselėjimo kultas, sergantieji, neįgalieji patiria visuomenės priešiškumą. Vėliau iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiama tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata. Liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigai – gydymo įstaigų kapelionai. Visi buvome palaiminti, apžiūrėjome koplyčią ir bažnyčią. Grįžome atlaidų dvasia dalintis su likusiais globos namų gyventojais ir darbuotojais.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

Rugpjūčio 3-5 dienomis Ilguvos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo Didvyžių socialinės globos namų organizuotame turistiniame sąskrydyje ,,Pabūkime drauge gamtos apsuptyje III“. Gyventojai jau trečius metus iš eilės dalyvauja šiame renginyje, todėl labai jo laukia.. Smagu susitikti draugus iš kitų globos namų, dalyvauti įvairiose sportinėse rungtyse, estafetėse, viktorinose ir šokti kol saulė nusileis.

Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

Liepos 26 d. grupelė Ilguvos socialinės globos namų gyventojų dalyvavo iškyloje prie Nemuno.