Šiandien yra 2018.12.19

2016 m. gegužės 16 d.  Sekminės

50-ąją dieną po Velykų Sekminėmis baigiasi Velykų laikas. Kadaise abi šios šventės buvo vienodai svarbios ir net panašios. Joms margučių pasimargindavo. Švęsdavo po tris ar keturias dienas, paskutiniąją dieną labai darbų vengė. Per sekmines vandenį šventino, kurį vėliau naudojo  iki Velykų namams, gyvuliams, mirštantiems apkrapyti. Atlikusį vandenį Suvalkijoje per sekmines kai kas ant pamatų išlieja, kad per šį šventą daiktą katės ir šunys nežargytų. Sako – nuo Sekminių vanduo jau švęstas ir visur be pavojaus galima maudytis. Merginos Sekminių išvakarėse eidavo žoliauti ir parnešdavo glėbius žiedų bei žalumynų, iš kurių pindavo vainikus. Žaliomis beržų šakomis puošdavo vartus, prieangius, seklyčias. Krikščionybė visaip stengėsi prisiderinti senuosius papročius. Yra sakoma: beržas – Dievo medis, visas nuodėmes atleidžia.

Socialinė darbuotoja  Laima Jankauskienė

2016- 05- 19 Ilguvos globos namų gyventojams buvo pravestas pokalbis apie hepatitą. Buvo kalbėta apie hepatito susirgimo priežastis ir profilaktiką, kaip saugotis, kad nesusirgti šia liga.

Bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Juodaitienė

Lyjant pavasariniam lietui , gegužės 17 d. Ilguvos socialinės globos namus aplankė  Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus Universiteto studentų grupė. Juos pasitiko direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė ir socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė. Jos pristatė socialinės globos namus ir jų vykdomą veiklą.  Atvykusi grupė įdėmiai klausėsi darbuotojų pasakojimų  apie Ilguvoje gyvenusias istorines asmenybes-E. Mlynarskį, B. Grincevičiūtę, S. Šilingą, aplankė  Ilguvoje esančius kultūros paveldo objektus- Ponų namą, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Išvykdami svečiai padėkojo už priėmimą ir įteikė atminimo dovanėlę, ant kurios užrašyti šie trumpi ir  teisingi žodžiai:“ Prasmę turi tik gyvenimas, nugyventas dėl kitų“ .

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė