Šiandien yra 2018.12.17

Kovo 10 d. Ilguvos socialinės globos namuose vyko minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dienai . Nepriklausomybė buvo  siekis, kuris suvienijo tautą, įžiebė Sąjūdžio ugnį, uždegė širdis.  Minėjimo metu skambėjo Lietuvos Respublikos himnas, buvo deklamuojamos eilės tėvynei, priminti svarbiausi įvykiai, kuriant Lietuvos Nepriklausomybę. Minėjimo pabaigoje šia proga gyventojai į orą paleido simbolinius trispalvius laisvės balionus.

Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

Kovo 8-oji – pavasario šventė, kurios, ko gero, labiausiai laukia moterys. Tą dieną vyrai joms dovanoja gėles, rengia staigmenas ir apiberia komplimentais. Moterys dažniau nei paprastai šypsosi ir žydi kaip gėlės .

Minėdami Tarptautinę Moters dieną Ilguvos socialinės globos namų gyventojai sveikino moteris pačių pagamintomis tulpėmis, simbolizuojančiomis neišblėstančią šilumą ir meilę.

Renginio metu  vyrai skyrė eiles ir sveikinimo žodžius moterims. Žaidėme įvairius žaidimus ir vaišinomės vyrų paruoštomis vaišėmis.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

Socialiniai darbuotojai dažnai atsiduria  sudėtingose, neapibrėžtose darbinėse situacijose, kurios pačios neišsisprendžia , o jų sprendimai  reikalauja didelės kompetencijos. Socialinį darbą dirbantys darbuotojai privalo atestuotis, kelti kvalifikaciją kiekvienais metais ne mažiau kaip 16 val., o taip pat dalyvauti supervizijoje.  Supervizorė Jūratė Makauskienė atliko individualų  profesinį konsultavimą norinčioms tobulėti Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui Jūratei Bataitienei ir socialinei darbuotojai Jolitai Jasukaitytei. Iš viso įvyko 14 susitikimų, kurių metu buvo pažvelgta į kylančias problemas kitu kampu, spendžiamos  problemos , kurios trukdo dirbti.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam  darbui Jūratė Bataitienė