Šiandien yra 2018.12.19

2015 m. lapkričio 20 d. dalyvavome Gerdžiūnų bendruomenės ir laisvalaikio renginių organizatorių organizuojamą Kopūstų šventę. Šventės metu aktyviai dalyvavome viktorinoje, pasakų ir eilių kūrime apie kopūstus. Šventės metu veikė tautodailininkų V. Paukščio ir E. Martūno kalvystės ir medžio darbų paroda bei globos namų slaugytojo padėjėjos (Gerdžiūnų bendruomenės narės) Astos Gustienės Nertų drugelių paroda. Visi linksminomės grojant kapelai „Liociai“. Šventę vainikavo patiekalai iš kopūstų ir tradicinis kopūstų troškinys, kurį virė Gerdžiūnų bendruomenės partneris Ilguvos socialinės globos namai.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

Ilguvoje lapkričio 25 d. Vilniaus zanavykų bendrija organizavo renginį, skirtą iškilaus Lietuvos valstybės kūrėjo, Valstybės Tarybos pirmininko, Teisingumo ministro, I ir II Seimo nario, teisininko, visuomenininko, Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininko, lietuviškos spaudos leidėjo Stasio Šilingo 130-osioms gimimo metinėms paminėti. Džiugu, kad renginyje dalyvavo neabejingi savo krašto istorijai ir kultūrai  Ilguvos socialinės globos namų gyventojai bei darbuotojai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Išvyka į Aušros vartų atlaidus, pašvęstus gailestingumui

2015-11-16 vykome į Vilnių, kur vyksta Aušros vartų atlaidai. Dalyvavome šv. Mišiose ir pasimeldėme prie Aušros vartų Marijos paveikslo. Meldėme mūsų globos namų gyventojams ir darbuotojams sveikatos ir palaimos gyvenime. Paskui dar pasivaikščiojome po senamiestį ir prisiminėme sostinės istoriją. Apsilankėme Atodangoje, pasigrožėjome neįprastais vaizdais.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė