Šiandien yra 2018.12.19

Šakių rajono apylinkės teismo laikinosios teismo pirmininkės Linos Antanaitienės iniciatyva,  Konstitucijos dienai paminėti,  spalio 23 d. Ilguvoje apsilankė Šakių rajono apylinkės teismo,  Marijampolės apylinkės prokuratūros darbuotojai. Juos pasitiko Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja  Jūratė Bataitienė,  kuri trumpai pristatė Ilguvos socialinės globos namus  bei pravedė ekskursiją po Ilguvą: supažindino su Ilguvos dvaro istorija, Ilguvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, papasakojo apie visuomenės veikėjo S. Šilingo  gyvenimą ir baigė ekskursiją prie paminklinio akmens žyniui Ilgiui. Svečiai  ne tik paminėjo Stasio Šilingo nuopelnus valstybės teisinių pamatų kūrimui (jam vadovaujant parengtos trys Lietuvos Konstitucijos: laikinoji, priimta 1919 m., antra-1928 m., trečia-1938 m.) bet ir sutvarkė  kapus.

Ilguvos socialinės globos namų darbuotojai rugsėjo 26 d.  turėjo galimybę dalyvauti  mokymuose „KAIP SUSIKALBĖTI SKIRTINGŲ KARTŲ ATSTOVAMS? KARTŲ TEORIJOS PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS SUSIKALBĖJIMO KULTŪROS KŪRIMUI IR SUTELKIMUI BENDRIEMS DARBAMS“. Šiuos mokymus finansavo SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA, pagal Gerdžiūnų bendruomenės parengtą projektą "GERDŽIŪNŲ BENDRUOMENĖS INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS".

Mokymus vedė charizmatiška lektorė Lidija Laurinčiukienė. Ilguvos socialinės globos namų darbuotojai  išklausę mokymus apie kartų skirtumus, galės pritaikyti žinias teikiant paslaugas neįgaliesiems.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Tarptautinę  pagyvenusių  žmonių  dieną lydėjo sportas.

Spalio 1-ąją dieną  Ilguvos socialinės  globos namuose vyko sportinis  renginys  skirtas  pagyvenusių žmonių dienai paminėti.  Įgyvendinant sportinio ugdymo tikslus siekiama, kad gyventojai išmoktų pažinti savo fizines galias, atsipalaiduotų, įgytų elementarų supratimą apie asmens higieną, grūdimosi ir aktyvaus poilsio reikšmę žmogaus sveikatai. Siekiama, kad įprastų savarankiškai mankštintis, įgytų savistabos ir savikontrolės įgūdžių. Smagu, kad gyventojai noriai dalyvauja tokiuose renginiuose, aktyviai įsijungia į įvairias komandines rungtis, tokios kaip bėgimas su maišais, kroso bėgimas, krepšinis, smiginis, įvairios komandinės užduotys, ar užduotys su kamuoliais. Tokios sporto varžybos tam suteikia puikią progą prasiblaškyti ir sutvirtinti savo sveikatą.

Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė