Šiandien yra 2018.12.17

 Andriaus Rimiškio koncertas          

            Kovo 20 d. Gerdžiūnų bendruomenės salėje koncertavo Andrius Rimiškis. Ilguvos socialinės globos namuose gyvenantys Andriaus muzikos gerbėjai nutarė nepraleisti progos ir apsilankė koncerte, kuriame skambėjo mėgstamos dainos, o salė mirgėjo nuo specialiųjų efektų.  Po koncerto visi skubėjo nusifotografuoti su dainininku, kad kuo ilgiau ši maloni akimirka  liktų prisiminimuose...

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

 Projektas „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

            Kovo 16,17,18 dienomis Ilguvos socialinės globos namų 15 darbuotojų (socialinių darbuotojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai)  dalyvavo finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Nr. VP-1.1-SADM-13-V-01-001 mokymuose „Darbas su atveju, atsižvelgiant į įstaigos tipą bei socialinių paslaugų gavėjų tikslinę grupę, senyvo amžiaus ų ir/ar asmenų su negalia globos įstaigų socialiniams darbuotojams“. Mokymai vyko Gerdžiūnų bendruomenės salėje. Mokymų metu darbuotojai susipažino su gerontologijos aspektais, įvairiomis užimtumo veiklomis, mokėsi jas pritaikyti praktiškai. 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2015- 03- 18 globos namuose vyko pavasarinė teritorijos tvarkymo talka. Esant geram orui buvo smagu pajudėti, padirbėti visiems. Darbą palengvino įsigytas lapų pūstuvas. Su jo pagalba lengvai išpūtėme lapus iš gyvatvorių. Gerą valandą pasidarbavę visi džiaugėmės gražiai sutvarkyta globos namų teritorija.