Šiandien yra 2018.12.19

 Projektas „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

            Kovo 16,17,18 dienomis Ilguvos socialinės globos namų 15 darbuotojų (socialinių darbuotojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai)  dalyvavo finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Nr. VP-1.1-SADM-13-V-01-001 mokymuose „Darbas su atveju, atsižvelgiant į įstaigos tipą bei socialinių paslaugų gavėjų tikslinę grupę, senyvo amžiaus ų ir/ar asmenų su negalia globos įstaigų socialiniams darbuotojams“. Mokymai vyko Gerdžiūnų bendruomenės salėje. Mokymų metu darbuotojai susipažino su gerontologijos aspektais, įvairiomis užimtumo veiklomis, mokėsi jas pritaikyti praktiškai. 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2015- 03- 18 globos namuose vyko pavasarinė teritorijos tvarkymo talka. Esant geram orui buvo smagu pajudėti, padirbėti visiems. Darbą palengvino įsigytas lapų pūstuvas. Su jo pagalba lengvai išpūtėme lapus iš gyvatvorių. Gerą valandą pasidarbavę visi džiaugėmės gražiai sutvarkyta globos namų teritorija.

Kovo 11-ąją sukako 25 metai, kai buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, pažymėjęs priespaudos, pažeminimo, kančių, karų epochos pabaigą ir nepriklausomos valstybės pradžią.

Minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Ilguvos socialinės globos namų gyventojai giedojo Lietuvos himną, prisiminė Lietuvai reikšmingus įvykius žiūrėdami dokumentinį filmą, susikibę gyva grandine ištiesė trispalvę kaip mūsų laisvės ir vienybės simbolį.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė