Šiandien yra 2018.12.17

Kapinės-tai mus palikusiųjų miestas. 
Čia amžinybėn kelias tiestas. 
Kapuos ir baigias visų kelias – 
Lai būva jiems lengva žemelė.

Bent šią sekundę pamąstyk, kam gyveni? Dėl ko? Ko vertas gyvenimas? Bent šią minutę pagalvok, ką padarei dėl kitų? Pabūk tyloje, ramybėj pamiršk laiką. Dabar. Bent šią minutę tegul Tave aplanko sielos ramybė…

Šiandien puiki diena ar ne?  Nebūtina atlikti žygdarbio, kad taptum didvyriu. Nebūtina skelbtis visam pasauliui apie savo padarytus darbus, pakanka juos daryti. Gyventi. Egzistuoti. Lapkričio 2-oji  ypač gražu: tamsoje daugybė, daugybė šviesų. Tą dieną prisiminkime Juos, tiksliau visada Juos prisimename tik gal nemokame parodyti to. Ir dažniausiai praeivių žvilgsniai ir mintys einant ramybės taku būna -pinigai. Vėl.. Ten, kur jų nereikia. Ten, kur užtenka pamąstyti, susikaupti. Daugybę žvakučių ant vieno kapo, o šalia esančio kapo- nedega nei viena. Paimkit  vieną žvakę ir uždėkit ant kito? Dauguma atsakys, NE MANO nereikia, neįdomu, tačiau negražu. Sunku? Matyt. Taip, dauguma mūsų esame gobšuoliai, kurie geriau viską imsime sau, bet nieko neduosime KITAM. Lapkričio 2-oji buvo ir vis dar yra puiki diena . Puiki diena sustoti, sulėtinti gyvenimo tempą ir pamąstyti. Pamąstyti apie praeitį, dabartį, ateitį. Pabūti prisiminti ir patylėti. Užtenka tik kelių sekundžių, vieno darbo, vieno gražaus žodžio ir sielą užplūs šilumą. Iš visos širdies Jums linkiu bent vieną minutę kiekvieną dieną pajusti sielos ramybę. Nereikia laukti kažko ypatingi, juk dabar ir yra ši ypatinga gyvenimo akimirka. 

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

Keletas akimirkų, kaip Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai puošia mirusių ir Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos  kapinėse palaidotų savo draugų ir bičiulių kapus.

2014-10-28 d. socialinio padalinio vedėja dalyvavo  finansų ministerijos organizuotame Euro seminare, kuris vyko Šakių kultūros centre. Seminaras skirtas įmonių ir organizacijų atstovams.

2015 metus pasitiksime su nauja Lietuvos valiuta euru. Seminaro metu ypatingas dėmesys buvo skirtas praktinei informacijai apie euro įvedimo procesą ir euro, kaip nacionalinės valiutos naudojimą.

Pranešimą skaitė VšĮ „Versli Lietuva atstovas Justinas Uba. Buvo dalinama dalomoji medžiaga, kurioje surinkta visa reikiama informacija apie eurą. Ši medžiaga bus naudinga supažindinat globos namų gyventojus su euru.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

2014­ 10­ 21 Ilguvos socialinės globos namų darbuotojos: bendrosios praktikos slaugytojos Rimanta Misiūnienė ir Dalia Juodaitienė bei užimtumo specialistės Akvilė Sutkaitytė ir Giedrė Čepliauskaitė dalyvavo Trakuose, Sveikatos ir ligų prevencijos centre, organizuotame šešių valandų seminare. Mokymai skirti sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems
teikiantiems specialistams.

Seminaro temos: neįgaliųjų sveikatos stiprinimas skatinant sveikesnę gyvenseną; tinkamas maisto pasirinkimas; fizinio aktyvumo reikšmė sveikatai ir jo didinimo būdai; sužalojimų prevencija; pirmoji pagalba ūmių gyvybei pavojingų būklių ir sužalojimų metu.