Šiandien yra 2018.12.17

Kasmet, gegužės 31 dieną, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir jos partneriai mini Pasaulinę dieną be tabako. Šią dieną globos namų rūkantieji buvo  raginami bent vieną dieną nerūkyti, supažindinti su rūkymo žala sveikatai. Kadangi šių metų  tema –„Tabakas ir širdies ligos“bendrosios praktikos slaugytoja visiems  norintiems matavo kraujospūdį.Vyko diskusija.Taip pat vyko akcija „Keisk dūmą į gryną orą“.

Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

2018-05-23  6 Ilguvos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo projekto „ UŽ SKAIDRIĄ LIETUVĄ“  veikloje-mokymuose, kurių metu siekiama prisidėti prie korupcijos paplitimo mažinimo sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse. Mokymus organizavo VŠĮ „ Vilties žiedas“.

 Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Sekminės – gamtos ir jaunimo šventė. Septintą savaitę po šv. Velykų katalikų bendruomenė švenčia vieną gražiausių pavasario švenčių – Sekmines. Ji susijusi su augmenijos garbinimu, ganiavos pradžia. Senovėje buvo paprotys parginti apvainikuotas ir berželiais apkaišytas karves, už ką šeimininkės piemenėlius vaišindavo kiaušiniene ir kitokiais gardėsiais. Sekminių augalas – jaunas, žalias, kvepiantis, neseniai išsprogęs beržas. Svarbiausias vaišių patiekalas- kiaušinienė. Sekminėse reikia suptis sūpuoklėse. Sūpuoklės apkaišomos žalumynais ir jaunimas supasi, dainuoja.

Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė