Šiandien yra 2018.10.20

2018-04-06 Ilguvos socialinės globos namų ansamblis „Linksmieji dainorėliai“ koncertavo slaugomiems gyventojams, Birutė ir Kęstutis skaitė poetės D. Matusaitės eiles. Klausytojai labai džiaugėsi koncertu ir energingai plojo.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

Ilguvos socialinės globos namuose pasiruošimas Šv. Velykoms vyko savaitę: buvo gaminami velykiniai papuošimai,  jais puošiami kambariai ir bendros erdvės. Šeštadienį vakare ir sekmadienį ryte gyventojai dalyvavo  Ilguvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje Šv. Mišiose.

Valgyklos darbuotojos  gyventojus nudžiugino spalvingais  margučiais bei  šventiniais gardžiais patiekalais .

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018 m. kovo 21-23 d. socialinės darbuotojos Gailutė Matulaitienė ir Laima Jankauskienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare:

„ Socialinių paslaugų kūrimas bendruomenėse: Lenkija.” Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tikslas buvo- susipažinti su Lenkijos bendruomenių patirtimi, kuriant socialines paslaugas šeimoje ir bendruomenėje, bei kurti Lietuvoje savo bendruomenėje kompleksiškai teikiamas paslaugas, kurios sudarytų galimybes asmeniui ar šeimai gauti jų poreikius atliepiančias paslaugas ir reikiamą pagalbą šeimoje ir bendruomenėje.

 Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė