Šiandien yra 2018.12.19

Spalio 17 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame  pasitarime dalyvavo Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė ir vyriausioji buhalterė Loreta Urbštienė. Pasitarime  buvo  aptariamas pasirengimas euro įvedimui, teisės aktų pasikeitimai ir apskaitos aktualijos. Buvo  pristatomas  ir klausimynas, kurį parengė tyrimo „Vieningo išlaidų dydžio per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose, kurių teises ir pareigas įgyvendina socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nustatymo ir jo apskaičiavimo metodika“ vykdytojai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

"Muzika yra ore, muzika yra visur, pasaulis yra jos pilnas. Ir tu paprasčiausiai pasiimi kiek tau reikia." Šių metų spalio 9d. taip ir padarėme - pasiėmėme muzikos tiek, kiek mums reikėjo, dalyvaudami Kalvarijos socialinės globos namų organizuojamame renginyje "Muzikinė karuselė". Šiame šauniame renginyje dalyvavome jau antrą kartą. Šokome, dainavome, linksminomės kiek širdis leido.

Užimtumo specialistės Giedrė Čepliauskaitė ir Akvilė Sutkaitytė

Spalio 8-10 dienomis Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė dalyvavo finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Nr. VP-1.1-SADM-13-V-01-001 mokymuose  socialinių paslaugų įstaigų vadovams „ Strateginio planavimo įgūdžių tobulinimas“. Mokymai vyko Druskininkuose, o juos vedė Gintarė Ševčenko, kuri  mokymų metu supažindino su pagrindiniais strateginio planavimo principais, efektyviais  veiklos organizavimo būdais, planų struktūra, strategijos įgyvendinimo barjerais, komunikacijos požiūriais.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė