Šiandien yra 2019.02.17

2014­ 10­ 21 Ilguvos socialinės globos namų darbuotojos: bendrosios praktikos slaugytojos Rimanta Misiūnienė ir Dalia Juodaitienė bei užimtumo specialistės Akvilė Sutkaitytė ir Giedrė Čepliauskaitė dalyvavo Trakuose, Sveikatos ir ligų prevencijos centre, organizuotame šešių valandų seminare. Mokymai skirti sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas neįgaliesiems
teikiantiems specialistams.

Seminaro temos: neįgaliųjų sveikatos stiprinimas skatinant sveikesnę gyvenseną; tinkamas maisto pasirinkimas; fizinio aktyvumo reikšmė sveikatai ir jo didinimo būdai; sužalojimų prevencija; pirmoji pagalba ūmių gyvybei pavojingų būklių ir sužalojimų metu.

2014-­10-­16 Gyventojų ir darbuotojų išvyka į Respublikinę Vaclovo Into akmenų muziejų Skuodo rajone, Mosėdyje. Muziejuje mus pasitiko darbuotoja kuri mus supažindino su Vaclovo Into akmenų muziejaus vidaus kamerine ir lauko ekspozicijomis, muziejaus ir parko kūrimo istorija bei kūrėjo gyvenimu. Mosėdis – senas Žemaitijos miestelis tolimiausiame nuo sostinės Skuodo rajone. Jis garsus visose pasaulio šalyse savo tvarkingumu, unikalumu, kurį jam suteikia atkaklaus žemaičio, gydytojo, akmenų muziejaus įkūrėjo sukurtas grožis.

Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

Spalio 17 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame  pasitarime dalyvavo Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė ir vyriausioji buhalterė Loreta Urbštienė. Pasitarime  buvo  aptariamas pasirengimas euro įvedimui, teisės aktų pasikeitimai ir apskaitos aktualijos. Buvo  pristatomas  ir klausimynas, kurį parengė tyrimo „Vieningo išlaidų dydžio per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose, kurių teises ir pareigas įgyvendina socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nustatymo ir jo apskaičiavimo metodika“ vykdytojai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė