Šiandien yra 2018.12.19

Rudens   Žydėjimas

Ilgesingai klykdamos mus palieka gervės, ankstų vėsų rytmetį nebeprikelia vieversio giesmė. Metų laikai keičiasi niekieno neatsiklausę ir kiekvienas jų savaip įdomus, savaip mielas... Kiekvienas mūsų tai priimame kaip sugebame, kaip suvokiame...Jei pavasario laukiame pasiilgę žalumos, tai ruduo – gamtos dailininkas – džiugina akis, pametėja neįtikėtiną pluoštą spalvų, kartais net neegzistuojančių mūsų sąmonę...

Šventėje dalyvavo didelis būrys gyventojų ir darbuotojų. Žaidėme įvairius žaidimus, minėme mįsles, reikėjo atspėti kas yra po gaubtu-daržovė ar vaisius? Kad daugiau išsijudintume žaidėme viktoriną ,,Ką žinai apie rudenį". Visus renginio dalyvius už aktyvumą, darbštumą, kūrybingumą ir gerą nuotaiką apdovanojome rudeniškomis gėrybėmis.                                                                                                              

Kiekvienas metų laikas yra savaip gražus. Tad išlydėkime šį rudenį optimistiškai, paklajokime po čežantį patalą, paklausykime paskutinių paukščių giesmių, paganykime akis į degančių klevų viršūnes ir laukime...laukime vėl sugrįžtančio kito RUDENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

2014 rugsėjo 27 dieną Šakiuose vyko tradicinė derliaus šventė. Šiame renginyje dalyvavo Ilguvos socialinės globos namų gyventojai. Jie prekiavo savo užaugintomis ir sudžiovintomis vaistažolėmis bei prieskoniais.

Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė 2014 m. rugsėjo 11-12 d. dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-13-V priemonę, organizuotuose  mokymuose Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovams 16 ak.val. (6 ak.val.- teorinio mokymo; 10 ak. val – praktinio mokymo). Mokymai, kurių tema „Vadovavimas komunikacijos ir sprendimų priėmimo procesams“ vyko Birštone. Lektorė Agnė Tonkūnaitė – Teihmann labai įdomiai ir aiškiai perteikė mokymų medžiagą.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė