Šiandien yra 2018.05.26

Vasario 05 d. vyko šventė duonos dienai paminėti ,,Duonos kelias“. Neįsivaizduojame savo gyvenimo be duonos. Tai maistas, kuris niekuomet nepabosta. Turime žinoti, kaip  duonelė pasiekia mūsų stalą, koks ilgas grūdo kelias iki duonos. Nuolat liesdami kvepiančios duonos riekes, pripratome prie duonos kaip prie oro, kuriuo kvėpuojame, kaip prie saulės nešančios žemei gyvybę, ir seniai nustojome rinkti nuo stalo į saują jos trupinius. Ar susimąstome kokia mums ji brangi?

Šventės metu kalbėjome apie praeitį, kad per žiemos ir pavasario apeigas mūsų protėviai duoną aukodavo namų, vandens ir kitoms dievybėms. Vasario 5 d. buvo paskirta ugnies deivei motinai Gabijai, kurios garbei kepdavo apeigų duoną. Susipažinome ir su krikščionių ugnies globėjos ir saugotojos nuo gaisrų šv. Agotos istorija. Taip pat skaitėme poetų eiles, bei patarles ir priežodžius  apie duoną, pasakėčią ,,Vilkas ir žmogus, klausėmės istorijos ,,Kodėl voras su kupra“, minėme mįsles.

Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

2014 m. sausio 13 d. bendro susirinkimo metu vyko sausio- 13 paminėjimas. Šiuose įvykiuose dalyvavo didelė Lietuvos dalis.  Įvykdyti valstybės perversmą sutrukdė Lietuvos Respublikos gyventojai, gynę savo išrinktą valdžią ir nepriklausomybę. Pirmiausiai kvietėme įsisegti neužmirštuolės žiedą, kuris simbolizuoja mūsų padėką ir norą parodyti, kad mes nepamiršome kam esame dėkingi už mūsų laisvę. Sugiedojome Lietuvos  himną, uždegėme po žvakelę kiekvienam žuvusiam tą dieną, juos pagerbėme tylos minute.

Antroje susirinkimo dalyje globos namų taryba pristatė savo veiklos ataskaitą už 2013 metus, išrinkome naują globos namų tarybą. Taip pat aptarėme kitus einamuosius klausimus.

 Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

                 ILGUVOS  SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI PIRMIEJI ŠAKIŲ RAJONE GAVO                     LICENCIJĄ SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. sausio 7 d iškilmingai įteiktos  licencijos socialinei globai teikti 10 socialinių globos įstaigų iš skirtingų Lietuvos regionų. Renginio metu susirinkusius įstaigų vadovus ir atstovus sveikino Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis. Licenciją „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“ Šakių rajone pirmieji gavo Ilguvos socialinės globos namai,  vadovaujami  direktoriaus Sigito Jankausko. Gauta licencija rodo, kad globos namai gali tinkamai teikti paslaugas, turi  kvalifikuotą personalą, patalpas ir įrangą.