Šiandien yra 2018.12.19

2018-05-23  6 Ilguvos socialinės globos namų gyventojai dalyvavo projekto „ UŽ SKAIDRIĄ LIETUVĄ“  veikloje-mokymuose, kurių metu siekiama prisidėti prie korupcijos paplitimo mažinimo sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse. Mokymus organizavo VŠĮ „ Vilties žiedas“.

 Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Sekminės – gamtos ir jaunimo šventė. Septintą savaitę po šv. Velykų katalikų bendruomenė švenčia vieną gražiausių pavasario švenčių – Sekmines. Ji susijusi su augmenijos garbinimu, ganiavos pradžia. Senovėje buvo paprotys parginti apvainikuotas ir berželiais apkaišytas karves, už ką šeimininkės piemenėlius vaišindavo kiaušiniene ir kitokiais gardėsiais. Sekminių augalas – jaunas, žalias, kvepiantis, neseniai išsprogęs beržas. Svarbiausias vaišių patiekalas- kiaušinienė. Sekminėse reikia suptis sūpuoklėse. Sūpuoklės apkaišomos žalumynais ir jaunimas supasi, dainuoja.

Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

2018-05-15 Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi grupė darbuotojų iš Vilijampolės socialinės globos namų. Svečius pasitiko direktorius Sigitas Jankauskas, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė ir socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė papasakojo apie Ilguvos socialinės globos namus, užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė ir socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė pristatė vykdomą užimtumo veiklą. Vilijampolės socialinės globos namų darbuotojai dalinosi gerąją patirtimi- pasiektais pertvarkos rezultatais- pasakojo apie globos namų gyventojų gyvenimą grupinio gyvenimo namuose.

 Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė