Šiandien yra 2018.12.17

Ilguvos socialinės globos namų gyventojai aktyviai dalyvauja Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios bendruomenės gyvenime. Laukdami Šv.  Velykų kartu su parapijiečiais budėjo bažnyčioje,  dalyvavo Velyknaktyje - Liturgija prasidėjo  ugnies ir Velykų žvakės šventinimu, po kurio buvo giedamos  giesmės, skaitomi  Bibliniai skaitiniai , kurie padeda permąstyti visą išganymo istoriją, krikšto liturgija pabrėžė  tikinčiojo panardinimą į Kristaus mirtį ir prisikėlimą naujam gyvenimui, aukos liturgijos dėkojimo giesmė kalbėjo  apie Velykų slėpinio kosminį spindesį. Džiugu, kad Ilguvos parapijos kunigui  V.Sakavičiui per mišias patarnavo Laimonas, kurį parapijiečiai Velykų rytą pasveikino jubiliejaus proga,  Ričardo bažnyčios chore giedamos giesmės suvirpino ne vieno širdį, Daiva skambino varpais, ne vienas dalyvavo  Šv, Mišiose. Grįžę iš bažnyčios , visi  sėdo prie šventinio Velykų stalo ir mušė margučius.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Šių metų balandžio 8d. organizavome išvyką į Kauno miesto pramogų centrą „Akropolis“. Pirmasis apsilankymas buvo boulinge, kur nuotaikingai žaidėme šį žaidimą. Vėliau užlipome ant prekybos centro stogo pasižvalgyti ir apžiūrėti miestą iš aukštai. Kadangi gyventojai Kauno „Akropolyje“ lankėsi pirmą kartą, todėl pilni smalsumo vaikščiojo, dairinėjosi ir įsiamžino prie puošnios architektūros. Po ilgų ir smagių vaikščiojimų, galiausiai ėjome pasistiprinti skaniomis picomis. Sotūs ir pilni įspūdžių keliavome namo.

Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

Užimtumo specialistė Akvilė Sutkaitytė

Balandžio 2 d. Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi socialinių įstaigų vadovų asociacijos nariai, vadovaujami   prezidentės Audronės Kasperavičienės. Jie susipažino su globos namuose vykdoma veikla. Vėliau vyko pasitarimas, kurio metu buvo sprendžiami socialinių globos namų veiklai  aktualūs klausimai.