Šiandien yra 2019.02.17

Balandžio 2 d. Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi socialinių įstaigų vadovų asociacijos nariai, vadovaujami   prezidentės Audronės Kasperavičienės. Jie susipažino su globos namuose vykdoma veikla. Vėliau vyko pasitarimas, kurio metu buvo sprendžiami socialinių globos namų veiklai  aktualūs klausimai.

Kovo 12 d. globos namuose vyko popietė – viktorina „Šalis ta Lietuva vadinas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Popietės metu prisiminėme Lietuvai svarbius to meto įvykius, skaitėme eiles. Viktorinoje galėjome pasitikrinti istorijos žinias, prisiminti Lietuvai svarbius žmones, įvykius, datas. Viktorinoje dalyvavo trys komandos, kurias sudarė keturi gyventojai ir du darbuotojai. Klausimai buvo iš trijų pogrupių: „Kas? Kur? Kada?“, „Žymūs žmonės“ ir „Gėda būtų nežinoti“. Nugalėtojus apdovanojome „aukso“ , „sidabro“ ir „bronzos“ medaliais.

Socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė  

Kovo 4,5,6 dienomis 4 Ilguvos socialinės globos namų socialinės  darbuotojos Laima Jankauskienė, Jolita Jasukaitytė, Gailutė Matulaitienė, Rita Augustinaitienė  ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui  Jūratė Bataitienė kėlė kvalifikaciją mokymuose tema “Refleksijos metodų taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese”, kuriuos organizavo VšĮ           „Edukaciniai projektai“. Mokymų metu socialinės darbuotojos įgijo  ne tik teorinių žinių apie refleksiją ir jos svarbą, bet ir  atliko  daug praktinių užduočių, sužinojo apie vieną naujausių metodų, kuris gali būti taikomas dirbant su klientais- Forumo teatrą. 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė