Šiandien yra 2018.12.17

2018-04- 25 Gerdžiūnuose bibliotekos darbuotoja Marija Kumštaitienė suorganizavo popietę „Pabūkime drauge knygų šalyje“, kurioje dalyvavo Ilguvos socialinės globos namų ansamblis „Linksmieji dainorėliai“, vadovaujamas socialinės darbuotojos Rimos Prekevičienės Susitikę su bendruomeniečiais pirmiausia apžvelgėme naujausias knygas ir Kęstučio Mockaus piešinių parodą, vėliau koncertavome.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

2018- 04- 20 Ilguvos socialinės globos namai prisijungė prie pilietinės akcijos „DAROM 2018“. Gyventojai ir darbuotojai tvarkė, švarino ne tik Globos namų teritoriją , bet ir Nemuno pakrantes- pririnkta apie 30 maišų šiukšlių. Dalyvaudami „ DAROM“ akcijoje jau ne vienerius metus, pastebėjome, kad šiukšlių šiek tiek mažėja.

Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė

2018-04- 19 Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė, kuri skatino Ilguvos socialinės globos namus aktyviai įsitraukti į pertvarkos procesus, dalyvauti projektinėje „ Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ veikloje.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė