Šiandien yra 2019.02.17

Sekminės – gamtos ir jaunimo šventė. Septintą savaitę po šv. Velykų katalikų bendruomenė švenčia vieną gražiausių pavasario švenčių – Sekmines. Ji susijusi su augmenijos garbinimu, ganiavos pradžia. Senovėje buvo paprotys parginti apvainikuotas ir berželiais apkaišytas karves, už ką šeimininkės piemenėlius vaišindavo kiaušiniene ir kitokiais gardėsiais. Sekminių augalas – jaunas, žalias, kvepiantis, neseniai išsprogęs beržas. Svarbiausias vaišių patiekalas- kiaušinienė. Sekminėse reikia suptis sūpuoklėse. Sūpuoklės apkaišomos žalumynais ir jaunimas supasi, dainuoja.

Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

2018-05-15 Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi grupė darbuotojų iš Vilijampolės socialinės globos namų. Svečius pasitiko direktorius Sigitas Jankauskas, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė ir socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė papasakojo apie Ilguvos socialinės globos namus, užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė ir socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė pristatė vykdomą užimtumo veiklą. Vilijampolės socialinės globos namų darbuotojai dalinosi gerąją patirtimi- pasiektais pertvarkos rezultatais- pasakojo apie globos namų gyventojų gyvenimą grupinio gyvenimo namuose.

 Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Ilguvos socialinės globos namų gyventojai, kiekvieną gegužės mėn. trečiadienį, lankysis Šakių jaunimo ir sporto centre esančiame baseine. Jau du kartus apsilankėme šiame centre, kur mėgavomės ne tik baseino, bet ir pirčių  bei sūkurinės vonios teikiamais malonumais.