Šiandien yra 2018.12.17

2018-04- 18 Ilguvos socialinės globos namus aplankė kraštietis, Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios
klebonas Gintaras Urbštas kartu su svečiais iš Vokietijos miesto Friesoythe, kurie ne tik atvežė labdaros, bet ir mielai bendravo su Globos namų gyventojais ir darbuotojais. Direktorius Sigitas Jankauskas padėkojo už bendradarbiavimą , kuris vykdomas jau ne vienerius metus.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018-04- 18 Ilguvos socialinės globos namuose vyko 8 akad. val. mokymai „Konfidencialumo dilema teikiant pagalbą psichikos negalią turintiems asmenims“. Seminarą vedė Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos , menų ir socialinio darbo katedros lektorė Jūratė Makauskienė. Mokymuose dalyvavo 35 Globos namų darbuotojai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018-04- 17 Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė dalyvavo praktiniame seminare Marijampolės kolegijoje „ Institucinės globos pertvarkos aktualijos žmonėms su proto ir (ar) psichikos negalia Marijampolės regione“.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė