Šiandien yra 2018.10.17

Kūčios – viena seniausių lietuvių švenčių. Tai saulės virsmo taškas – saulėgrįža – tai kūdykėlio Jėzaus gimimo išvakarės. Ilguvos socialinės globos namų gyventojai kartu su parapijos klebonu-kun. Francu Kukliu pietums rinkosi prie šventiškai papuošto Kūčių stalo bendrai maldai, kurios metu laužė Kalėdaitį ( plotkelę), meilės ir atleidimo simbolį.

 Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

Ateik, ateik, Emanueli ir išvaduoki Izraelį.
Tremty jis rauda skausmuose širdies ir laukia, kol Dievo Sūnus ateis.
Giedok! Giedok! Emanueli, ateik, išlaisvink Izraelį.

Adventas – ramybės ir susikaupimo laikotarpis, krikščionybėje žymintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo metinių ir ruošiasi joms. Kiekvieną advento penktadienį susitikdavome susikaupimo popietėms. Jų metu uždegdavome po žvakę, prisiminėme advento papročius, minėme mįsles, žaidėme žaidimus, giedojome giesmes, gaminome papuošimus. Paskutinį penktadienį palinkėjome vieni kitiems šilumos, širdyse uždegėme žiburėlius atleidimo, meilės, draugystės, pagarbos, užuojautos, švelnumo. Pasivaišinę pasninko valgiais, išsiskirstėme laukti Šv.Kalėdų.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

2017 m. gruodžio 21 d. vyko darbuotojų susirinkimas, kurio metu buvo aptartis įvairūs klausimai. Darbuotojai supažindinti su naujai išrinkta darbo taryba, kuri savo veiklą pradėjo nuo gruodžio mėn. Ateinančių švenčių proga, direktorius Sigitas Jankauskas, susirinkusiems palinkėjo naujos energijos, drąsių idėjų, svarbių laimėjimų, atvirumo viskam, kas nauja. Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų 2018  metų.