Šiandien yra 2019.03.22

2018 kovo 12 d. Ilguvos socialinės globos namuose vyko bendras darbuotojų  susirinkimas, kuriame dalyvavo ir  Marijampolės regiono Pertvarkos procesų ekspertė Laimutė Bagdanavičienė . Ji supažindino globos namų darbuotojus su „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimo Lietuvoje“ projektu, apžvelgė įgyvendintas veiklas, pristatė įgyvendinamas veiklas, taikomas metodikas bei artimiausiu metu planuojamas veiklas. Darbuotojai dalyvavo bendroje diskusijoje apie perėjimą prie bendruomeninių paslaugų.

Pamažu atsigauna gamta, tirpsta sniegas, iš šiltųjų kraštų parskrenda paukščiai ant savo sparnų atnešdami žemės atgimimą. Laukdami parskrendančių paukštelių   Birutė ir Ričardas globos namų parke iškėlė naujus inkilėlius,  atnaujino senuosius giesmininkų namelius ir lesyklėles. Tikimės, kad visą pavasarį ir vasarą paukštelių melodijos mums bus pati gražiausia padėka už šį gerą darbą.

 Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė

2018-03-09 Ilguvos socialinės globos namuose buvo minima Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ilguvos kapinėse ilsisi iškilus ir daug Lietuvai nusipelnęs žmogus Stasys Šilingas, todėl susirinkusieji ant kapo padėjo gėlių puokštę, uždegė žvakelių,  Kriūkų seniūnė O. Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja J. Bataitienė, socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė  pasakojo apie Stasio Šilingo gyvenimą ir jo darbus Lietuvai,  gyventojai skaitė prieš aštuoniasdešimt metų parašytą S. Šilingo testamentą Lietuvai. Šventė persikėlė į užimtumo salę, kurioje  vyko literatūrinė – muzikinė popietė. Direktorius Sigitas Jankauskas pasveikino šventės dalyvius, Onutė Rakauskienė skaitė savo kūrybos eiles, ansamblis „Linksmieji dainorėliai“ dainavo dainas.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė