Šiandien yra 2018.12.17

2018- 01- 15 bendro susirinkimo metu, balsuojant, globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują gyventojų tarybą: Ričardą Burbą, Birutę Samajauskaitę, Birutę Kemežaitę- Vasiljevienę, Kęstutį Mockų, Laimoną Tolvaišą, socialinę darbuotoją Ritą Augustinaitienę, užimtumo specialistę Giedrę Čepliauskaitę.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką ir sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė.

Sausio 12 d. globos namuose prasidėjo pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti.Jos metu gyventojai ir darbuotojai dešimčiai minučių languose uždegė atminimo žvakutes. Visų valstybių ir tautų gyvenime būna dienų ir valandų, kai išbandoma jų valia, brolybė ir ryžtas apginti tai, kas svarbiausia. Tokių akimirkų metu sprendžiamas visų bendruomenės narių likimas, išbandomi šios bendruomenės žmogiški ryšiai ir pasiryžimas vienas dėl kito daug paaukoti ir atiduoti. Šią dieną gyventojai ir darbuotojai segėjo neužmirštuolės žiedą,kuris simbolizuoja kolektyvinę mūsų tautos atmintį apie lemtingus Lietuvos valstybės istorijos įvykius. Po pietų vyko minėjimas, kurio metu prisiminėme sausio 13-osios įvykius,aptarėme jų reikšmę Lietuvos valstybei.Tylos minute pagerbėme žuvusiuosius. Renginį užbaigė globos namų dainininkai, kurie padainavo keletą patriotinių dainų.

 Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

Du kompiuterių būrelio nariai Birutė ir Egidijus dalyvavo Ventos soc. globos namų organizuotame piešinių konkurse „Kalėdų stebuklas“. Pasibaigus konkursui už dalyvavimą organizatoriai gyventojus apdovanojo padėkos raštais ir mažomis dovanėlėmis.

 Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė