Šiandien yra 2019.03.22

Ilguvos socialinės globos namai skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną.

Aukcionas vyks 2017 m. gruodžio 8 d.10.00 val. Ilguvos socialinės globos namuose ( salėje, Dvaro g.36, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r.sav.).Neįvykus aukcionui, pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2017 m. gruodžio 15 d.10.00 val.

Asmenys, pageidaujantys įsigyti parduodamą turtą ,sumoka aukciono dalyvio pradinį įnašą-10 proc. numatomos pirkti prekės pradinės pardavimo kainos į Ilguvos socialinės globos namų sąskaitą Nr. LT424010042100050111.Įmonės kodas 190792731.Pradinis įnašas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą prekę, o nieko nepirkusiam dalyviui grąžinamas pavedimu per 2 darbo dienas po aukciono. Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, pradinis įnašas negrąžinamas.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 9 .00 val. iki aukciono pradžios Ilguvos socialinės globos namuose (Dvaro g.36, Ilguvos k., Šakių r.sav.), kontaktinis asmuo-administratorė Erika Kerevičienė, tel. 8345 68407, el p. ilguvosp@erdves.lt. Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį ir aukciono pradinio įnašo dokumentus. Jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens, jis turi turėti įgaliojimą.

Apžiūrėti parduodamą turtą galima aukciono rengimo vietoje darbo valandomis, apžiūros terminas – 3 darbo dienos iki aukciono vykdymo. Turto apžiūrą organizuoja ir teikia informaciją apie jį buities padalinio vedėjas Antanas Sadlauskas, tel. Nr. 8 345 68407.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą sąskaitą per 3 darbo dienas po sąskaitos –faktūros pateikimo.

Atsakingas asmuo –aukciono vedėja Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė, Dvaro g.36, Ilguvos k., Šakių r.sav.

 TURTO, KURIS BUS PARDUODAMAS AUKCIONE, SĄRAŠAS

Gruodžio 4 d. nuo 8.val. iki 17 val. vyko Ilguvos socialinės globos namų darbo tarybos rinkimai. Rinkimuose dalyvavo 66 proc. rinkimų sąraše registruotų rinkėjų. Rinkimai įvyko. Rinkimuose dalyvavo devyni, komisijos įregistruoti kandidatai: Loreta Balsienė, Mindaugas Balsys, Audronė Blažaitienė, Kąstytis Lukošius, Rimanta Misiūnienė, Aušra Rubikienė, Birutė Stankevičienė, Rita Tulienė, Rima Venckuvienė. Pirmieji trys daugiausiai balsų surinkę kandidatai tapo darbo tarybos nariais:Kąstytis Lukošius, Rimanta Misiūnienė, Rima Venckuvienė.

Socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė

2017-11-25 Gerdžiūnų laisvalaikio salėje vyko Kopūstų šventė, kurioje dalyvavo  ne tik mūsų   dainininkų kolektyvas „Linksmieji dainorėliai“, bet ir  dalis globos namų gyventojų. Mes  atlikome keletą linksmų dainų apie gamtą ir tuo pradžiuginome žiūrovus. Po to visi klausėsi Videlio ir Zuzės dainų bei žaidė žaidimus. Teko atspėti patarlių apie kopūstus pabaigas, suvaidinti eilėraštį „Tuščiagalvis kopūstas“, atspėti, kurios mįslės atsakymas yra kopūstas, pasakyti kokių rūšių kopūstai pavaizduoti paveikslėliuose ir kt. Pabaigoje pasiklausėme Šakių jaunimo grupės „Zenitas“ koncerto ir pasivaišinome kopūstiene.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė