Šiandien yra 2018.11.16

Kelionė į Delfinariumą

2017-08-17 didelė grupė gyventojų ir darbuotojų vyko į Klaipėdą, pasigėrėti delfinų pasirodymu. Šią kelionę mums dovanojo Gintarinės vaistinės paramos ir labdaros fondas „Rūpestinga širdelė“. Visi grožėjomės ir plojome, kaip delfinai šoko, dainavo ir piešė. Po to dar nukeliavome prie jūros. Ten tik pabraidėme, nes jūra smarkiai bangavo ir buvo draudžiama maudytis. Tada susiruošėme ilgai kelionei namo. Nors pavargome, bet buvome laimingi ir dėkingi rėmėjams.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

Rugpjūčio 2-4 dienomis ketvirtą kartą Ilguvos globos namų gyventojai dalyvavo Didvyžių socialinės globos namų organizuojamame turistiniame sąskrydyje „Pabūkime drauge gamtos apsuptyje IV“. Kartu su kitų globos namų gyventojais žaidėme, atlikome įvairias užduotis, ieškojome „lobio“ bei dalyvavome sportinėje popietėje.Daug teigiamų emocijų suteikė atvykę policijos pareigūnai bei ugniagesiai. Grįždami namo užsukome Kudirkos Naumiestyje prie P.Sederevičiaus skulptūrų bei Keturnaujienoje aplankėme koplyčią. Smagu buvo turiningai praleisti laisvalaikį.

 Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

 Liepos viduryje Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai išlydėjo Ilguvos parapijos kunigą į kitą parapiją. Visų globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu Ilguvos parapijoje dirbusiam kunigu Vytautui Sakavičiui už tarnystę Dievui, Ilguvos socialinės globos namų gyventojams ir darbuotojams, už geranoriškumą, šiltą bendravimą, aktyvų dalyvavimą globos namų renginiuose, už nuveiktus darbus Ilguvos kraštui grąžinat aplinką, už maldas palydint globos namų gyventojus į paskutinę kelionę padėkojo Ilguvos socialinės globos namų direktorius Sigitas Jankauskas. Jis akcentavo, kad kunigas buvo paprastas ir nuoširdus. Taip pat įteikė prisiminimo dovanėlę, kuri primintų globos namus, jų gyventojus ir darbuotojus.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė