Šiandien yra 2019.02.17

Balandžio 27 d. Ilguvos socialinės globos namuose koncertavo ir savo koncertinę programą, globos namų gyventojams bei darbuotojams, padovanojo Kriūkų moterų ansamblis ir šaunioji vadovė Aušra.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

Ilguvos socialinės globos namuose balandžio 20 d. vyko 8 akad. val. teorinis-praktinis seminaras „ Streso, patiriamo socialiniame darbe, įveika ir atsipalaidavimas“ , o balandžio 27 d. 8 akad. val. „ Savęs pažinimas ir psichologiniai bendravimo aspektai socialiniame darbe“. Seminare dalyvavo socialinį darbą dirbantys darbuotojai, jų padėjėjai, o vedė Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centro lektorė, psichologė Gražina Jakovickienė. Globos namų darbuotojams labai svarbu pažinti save, išmanyti streso valdymo metodus ir jais naudotis savo kasdieninėje veikloje, teikiant kokybiškas paslaugas neįgaliesiems.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2017-04-25 globos namuose vyko popietė, skirta tarptautinei šokio dienai paminėti. Visi mūsų tos dienos užsiėmimai buvo susiję su šokiu ir judesiu. Popietės metu žaidėme įvairius žaidimus, daug šokome ir kitaip judėjome. Pabaigoje vyko geriausiųjų, ištvermingiausiųjų ir vikriausiųjų apdovanojimai.

Socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė