Šiandien yra 2018.12.17

Sausio 13 d. Ilguvos globos namuose minėjome Laisvės ir gynėjų dieną. Prisijungėme prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Degėme ant palangių žvakeles, pasipuošėme neužmirštuolių žiedeliais. Vėliau globos namų teritorijoje, pagerbdami žuvusius Sausio 13 – osios dalyvius, bėgome pagarbos bėgimą. Smagu, kad prie šios iniciatyvos prisijungė tiek darbuotojai, tiek gyventojai. Įveikusieji visą distanciją buvo apdovanoti prisiminimo medaliais.

 

Po pietų vyko minėjimas, kurio metu skaitėme eiles, žiūrėjome dokumentinį filmą, prisiminėme ir tylos minute pagerbėme Sausio 13 – osios aukas.

 

Socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė

2017 m. sausio 12 d. Ilguvos socialinės globos namuose vyko bendras gyventojų ir darbuotojų susirinkimas. Globos namų taryba pateikė 2016 m. veiklos ataskaitą. Vyko 2017 m. Globos namų tarybos narių rinkimai bei  buvo sprendžiami aktualūs klausimai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Trys karaliai

2017-01-06 globos namų gyventojus ir darbuotojus lankė trys karaliai su savo palyda. Karaliai smilkė smilkalais, linkėdami, kad nuo smilkalų kvapo būtų apsvaigę visus metus. Taip pat linkėjo turėti daug visokiausių gėrybių ir laimino visus, besirūpinančius gerove ir darna. Ant durų rašė raides +K+M+B, kad jos saugotų namus nuo visokių nelaimių. Dar visiems dovanojo karališkų dovanų. Aplankę visus, iškeliavo iki kitų metų.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė