Šiandien yra 2018.12.17

2018-10-24  lankėsi pertvarkos ekspertė Marijona Janavičienė, kuri vertino Ilguvos socialinės globos namų pasiruošimą teikti laikino atokvėpio paslaugą Marijampolės regiono gyventojams.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

2018-10-18  Globos namuose apsilankė Šakių rajono Žmonių su negalia sąjungos narės iš Janukiškių kaimo. Jos padovanojo ne tik didelį raguolį ir saldainių, bet ir puikų koncertą, į kurį aktyviai įsitraukė globos namų gyventojai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė