Šiandien yra 2019.03.22

 2017-tuosius Seimas paskelbė Piliakalnių metais. Prisidedant prie lietuvių tautos stiprinančių vertybių 2017 m. vasario 15 d. Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo  kriūkiečių sumanytoje akcijoje ,,Nutieskime trispalvę į Žemosios Panemunės piliakalnį".

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

Sausio 13 d. Ilguvos globos namuose minėjome Laisvės ir gynėjų dieną. Prisijungėme prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Degėme ant palangių žvakeles, pasipuošėme neužmirštuolių žiedeliais. Vėliau globos namų teritorijoje, pagerbdami žuvusius Sausio 13 – osios dalyvius, bėgome pagarbos bėgimą. Smagu, kad prie šios iniciatyvos prisijungė tiek darbuotojai, tiek gyventojai. Įveikusieji visą distanciją buvo apdovanoti prisiminimo medaliais.

 

Po pietų vyko minėjimas, kurio metu skaitėme eiles, žiūrėjome dokumentinį filmą, prisiminėme ir tylos minute pagerbėme Sausio 13 – osios aukas.

 

Socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė

2017 m. sausio 12 d. Ilguvos socialinės globos namuose vyko bendras gyventojų ir darbuotojų susirinkimas. Globos namų taryba pateikė 2016 m. veiklos ataskaitą. Vyko 2017 m. Globos namų tarybos narių rinkimai bei  buvo sprendžiami aktualūs klausimai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė