Šiandien yra 2018.12.17

2016 m. rugsėjo 22 d. Ilguvos socialinės globos namuose vyko bendras gyventojų ir darbuotojų susirinkimas. Direktorius Sigitas  Jankauskas pasveikino gyventojus, kurie šių metų trečią ketvirtį šventė savo jubiliejus: Daiva Radinauskaitė, Sojija Kairienė, Danutė Ragočiūtė. Taip pat padėkojo gyventojams, kurie savo vykdoma veikla  prisidėjo prie Globos namų gerovės. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė apžvelgė ir priminė neįgaliųjų teises.

Socialinio padalinio vedėja informavo gyventojus apie artėjančius rinkimus. Balsavimo galimybė - tai viena iš neįgaliųjų teisė. Taip pat suteikė informaciją apie specialaus pašto sudarymą globos namuose ir paskirtą atsakingą asmenį už balsavimus. Pristatyta naujovė – užimtumo paslaugų organizavimas. Nuo rugsėjo 27 d. gyventojams bus teikiamos šokio ir sportinių užsiėmimų paslaugos vieną katrą per savaitę po 1 valandą. Užsiėmimus ves šokio mokytoja ir profesionali renginių organizatorė Rita Šafranauskienė.

Buvo sprendžiami kiti aktualūs einamieji klausimai.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

2016 m. rugsėjo 12 dieną Ilguvos socialinės globos namuose viešėjo Pabradės socialinės globos namų jaunimo vaidybos ir plastikos grupė, kuri dalyvauja Vilniaus „Mažojo Teatro akademijos“ projekte „Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas per meninės raiškos priemones“. Mūsų žiūrovams svečiai pristatė spektaklį „Sugrįžimai“. Po spektaklio grupės nariai dar pristatė ritminį šokį. Po pasirodymo buvo pakviesti mūsų globos namų gyventojai dalyvauti vaidybos, plastikos ir muzikinės improvizacijos pamokėlėje, kurią pravedė grupės vadovai. Per šiuolaikinį šokį – plastiką, judesį, pantomimą Pabradės SGN jaunimas perteikė žiūrovams personažų vidines būsenas, pasaulio vaizdo atspindį. Įspūdinga spektaklio muzika vertė įsiklausyti apie kitokį, - gal būt nepakankamai tobulą pasaulį. Manau, kad Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai stebėdami neeilinį spektaklį „Sugrįžimai“ pajautė šiuolaikinio šokio plastikos ir pantomimos įtaigumą.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

Išvyka į atlaidus Šiluvoje

2016 – 09 – 09 grupė globos namų gyventojų vyko į Šiluvos atlaidus. Lankėmės ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dienos renginiuose. Katechezę sakė LSMUL Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius. Pasak jo, šiandien, kai klesti kūno puoselėjimo kultas, sergantieji, neįgalieji patiria visuomenės priešiškumą. Vėliau iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiama tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata. Liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigai – gydymo įstaigų kapelionai. Visi buvome palaiminti, apžiūrėjome koplyčią ir bažnyčią. Grįžome atlaidų dvasia dalintis su likusiais globos namų gyventojais ir darbuotojais.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė