Šiandien yra 2019.03.22

Minint tarptautinę alergijos dieną Ilguvos socialinės globos namuose buvo skaitoma paskaita apie alergiją ir jos priežastis. Paskaitos metu gyventojai buvo supažindinti su alergijos rūšimis, kas išprovokuoja alergijos atsiradimą, kokie alergijos maistui požymiai, profilaktinės priemonės ir pan.

Bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Juodaitienė

2016-07-06 rinkomės ant Ilguvos dvaro laiptų. Mūsų tikslas buvo jungtis į visuotinę himno giedojimo akciją. Pirmiausiai visi sugiedojome Lietuvos valstybės himną. Mūsų tarpe buvo darbuotojas Mindaugas. Jį apdovanojome ąžuolo vainiku ir linksma karūna. Tada draugiškai padainavome kelias liaudies dainas. Mūsų dainavimas tikriausiai girdėjosi ir kitame Nemuno krante. O pabaigoje pasivaišinome saldumynais. Tada sutarėme rinktis giedoti himną ir kitais metais.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

“Švento Jono vakarėlį pyniau rūtų vainikėlį”, šiais žodžiais prasidėjo Joninių šventė.Tradiciškai sveikinome Jonus,  Janinas ir Rasas, ieškojome paparčio žiedo, kupoliavome ir smagiai linksminomės. Burtai lėmė, kad šiais metais gyvensime draugiškai ir vieni kitus mylėsime. Šiemet paparčio žiedą pavyko surasti Birutei S. Joninių lauže sudeginome senas nuoskaudas. Visi linksmai dainavome jungtiniame Ilguvos chore. Baigiantis šventei vaišinomės mūsų gerųjų virėjų pagaminta namine gira ir šašlikais bei kitais skanėstais. Kadangi pabijojome kaitrių laužo liepsnų, tai per laužą nešokinėjome, o tik linksmai pašokome šalia.

Socialinės darbuotojos Gailutė Matulaitienė ir Rima Prekevičienė