Šiandien yra 2019.02.17

2016- 05- 19 Ilguvos globos namų gyventojams buvo pravestas pokalbis apie hepatitą. Buvo kalbėta apie hepatito susirgimo priežastis ir profilaktiką, kaip saugotis, kad nesusirgti šia liga.

Bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Juodaitienė

Lyjant pavasariniam lietui , gegužės 17 d. Ilguvos socialinės globos namus aplankė  Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus Universiteto studentų grupė. Juos pasitiko direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė ir socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė. Jos pristatė socialinės globos namus ir jų vykdomą veiklą.  Atvykusi grupė įdėmiai klausėsi darbuotojų pasakojimų  apie Ilguvoje gyvenusias istorines asmenybes-E. Mlynarskį, B. Grincevičiūtę, S. Šilingą, aplankė  Ilguvoje esančius kultūros paveldo objektus- Ponų namą, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Išvykdami svečiai padėkojo už priėmimą ir įteikė atminimo dovanėlę, ant kurios užrašyti šie trumpi ir  teisingi žodžiai:“ Prasmę turi tik gyvenimas, nugyventas dėl kitų“ .

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Gegužės 16 d.  Ilguvos socialinės globos namus aplankė Kauno r. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, mūsų kraštietis, Gintaras Urbštas. Jis atvyko kartu su svečiais iš vakarų Vokietijos Benshaimo miesto, kurie atvežė labdaros, bendravo su globos namų gyventojais ir darbuotojais. Svečius pasitiko globos namų direktorius Sigitas Jankauskas, kuris  vėliau padėkojo už bendradarbiavimą, vykdomą jau ne vienerius metus.

Socialinio padalinio vedėja Loreta  Balsienė