Šiandien yra 2019.03.22

2015-11-11 globos namuose lankėsi Lekėčių saviveiklininkai: moterų ansamblis „Raskila“ ir kapela „Mikita“. Jie grojo linksmą muziką ir dainavo skambias dainas. Visiems norėjosi kartu dainuoti, ploti ir šokti. Tą mes ir darėme.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė

2015-11-10 vykau į Kėdainių socialinės globos namus, esančius Šlapaberžės kaime. Niekada negalvojau, kad teks konferencijoje „Kitoje laiko tėkmėje“ pristatyti pranešimą, kurį pats parengiau. Mano pranešimas konferencijos dalyviams patiko, nes jie daug plojo, o vedančioji net skyrė eilėraštį. Dėkoju socialinėms darbuotojoms Laimutei Jankauskienei, Gailutei Matulaitienei, Jolitai Jasukaitytei, Rimai Prekevičienei, kurios padėjo pasiruošti pranešimui.

Globos namų tarybos pirmininkas Laimonas Tolvaiša

2015- 11- 06 globos namuose vyko Pyragų diena. Šią dieną visuomenė buriama bendriems tikslams- padėti vaikams.  Globos namų darbuotojai ir gyventojai pardavinėjo savo iškeptus pyragus už sutartą kainą. Prie šios akcijos prisijungė Ilguvos parapijos klebonas V. Sakavičius. Surinktas lėšas pervesime „Išsipildymo akcijai“.

 Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė