Šiandien yra 2018.10.20

Ilguvos socialinės globos namuose lapkričio 26 d. vyko bendras gyventojų ir darbuotojų susirinkimas, kurį  vedė direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė.   Susirinkimo metu gyventojai buvo supažindinti su mokėjimo už ilgalaikes socialines paslaugas pasikeitimais nuo 2015 m. sausio 1 d. , su veikiančia Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema,  buvo aptariami klausimai dėl teikiamų paslaugų kokybės, dėl vidaus tvarkos taisyklių laikymosi, dėl artėjančių švenčių organizavimo ir kiti darbuotojams bei gyventojams aktualūs klausimai. Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė susirinkime  kalbėjo apie draugystę, aiškino apie draugų svarbą ir skatino  su jais kuo daugiau bendrauti, nenutraukti ryšių.  

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Lapkričio 19-21 dienomis Ilguvos socialinės globos namų socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė ir socialinio darbuotojo padėjėjai Zigmas Misevičius, Ričardas Kavaliauskas, Silvija Kačionienė, Valentina Laužiuvienė, Edita  Kavaliauskienė dalyvavo finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Nr. VP-1.1-SADM-13-V-01-001 komandiniuose mokymuose  socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams ,,Asmenų įgalinimas ( klientų įtraukimas į sprendimų priėmimą ir veiklas, jų įgalinimas, kliento atsakomybės ugdymas). Mokymus vedė VŠĮ ,,Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro“ lektorės V. Rudzinskienė, R. Verseckaitė, K. Maciūtė – Stukanė. Mokymų tikslai pagilinti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų teorines žinias apie asmenų su negalia įgalinimą ir emancipaciją bei pagerinti turimus praktinius gebėjimus vadovautis įgalinimo principu kasdieniniame darbe.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

2014-11-10 minėjome Europos sveikos mitybos dieną. Vykdėme diskusiją apie maitinimosi įpročius, tinkamus ir netinkamus maisto produktus, susipažinome su tinkamos mitybos piramide. Apkalbėjome daržoves, vaisius kuo jie tokie mums naudingi. Kadangi svarbu ne tik kalbos, bet ir pajausti viską praktiškai - gaminome sveikuolišką desertą, bei dietines salotas. Išragavus patiekalus, daugumos nuomone sveikas maistas tikrai skanus ir vertingas.

Užimtumo specialistė - Akvilė Sutkaitytė