Šiandien yra 2018.12.17

Artėja pati linksmiausia metų šventė- Kalėdos. Skubėsime dovanas, galvoti idėjas ir puošti namus. Kalėdinės dekoracijos yra tiek pat svarbios kiek ir pačios Kalėdos, nes taip mes sukuriame namų šilumą ir švetinę nuotaiką. Todėl nuo gruodžio 16 dienos globos namuose atsidarė „KALĖDINĖS DIRBTUVĖLĖS“, veikusios visą savaitę. Šiose dirbtuvėlėse dalyvavo ir gyventojai, ir darbuotojai. Vienas kitam padėdami gaminome kalėdines puokštes ir papuošimus. Šiomis dekoracijomis puošėme kambarius ir valgyklos salę.

Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė

2014 m. gruodžio 12 -19 d.  Per advento tamsą – į Kalėdų šviesą.

Tai metas, kai į žemę ateina meilė,tyla,ramybė. Tik meilėje galima atleisti vieni kitiems. Tyloje apmąstyti, ar teisingai gyvenome, ar nepamiršome artimo savo, ar suradome savyje jėgų atleisti, padėti net ir priešui. Tik tyloje galime surikiuoti visus darbus, kurių reikia mums, mūsų vaikams, mūsų žemei. Tik tada gali ateiti ramybė, kurios visi ilgimės ir laukiame.

 Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

Kazlų Rūdos r. Bagotosios pagrindinės mokyklos neformalaus ugdymo grupė "Kurkime savo pasaulį patys" Gerdžiūnų bendruomenei padovanojo popietę "Adventas - kelias į žmogaus širdį". Popietėje dalyvavo ir Ilguvos socialinės globos namų gyventojai bei darbuotojai: kartu kūrėme Advento kalendorių, meldėmės Šokiu, t.y. šokome sakralinius šokius. Tai puiki galimybė globos namų gyventojams įsijungti į bendruomenę ir dalyvauti jos veikloje. Todėl globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu norėčiau padėkoti Kriūkų seniūnei Onai Rakauskienei ir Gerdžiūnų bendruomenės pirmininkei Jolantai Puidokienei užsupratimą ir palaikymą, bei globos namų gyventojų įtraukimą į bendruomeninę veiklą.

Socialinio padalini vedėja Loreta Balienė

2014m. gruodžio 17d.  Jei kiekvienas pagal išgales padėtume šalia esančiam  vargingesniam, pastiprintume jį Dievo žodžiu, paguostume, daug šviesesnis būtų pasaulis. Nebūkime abejingi kito liūdesiui ir skausmui. Su adventine programa svečiavosi  Kriūkų  mokyklos bendruomenė. Nuoširdžiai dėkojame tikybos mokytojai Vilmai Sluoksnaitienei ir  muzikos mokytojai Ritai Čebanauskienei už gražią adventinę popietę.

 Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė 

2014 m. gruodžio 11 d. Šakių r. PK VPS Prevencijos poskyrio pareigūnai A. Mockevičiūtė, R. Gricius ir S. Bakšytė lankėsi Ilguvos socialinės globos namuose. Su globos namų gyventojais pareigūnai kalbėjosi apie vidaus taisykles, apie atsakomybę už jų nesilaikymą, už viešosios tvarkos pažeidimus, girtavimą. Taip pat globos namų gyventojai buvo supažindinti su euro įvedimo tvarka, galimais sukčiavimo atvejais, buvo prisimintos kelių eismo taisyklės: reikalavimai dviratininkams ir pėstiesiems.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė