Šiandien yra 2019.02.17

Lapkričio 19-21 dienomis Ilguvos socialinės globos namų socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė ir socialinio darbuotojo padėjėjai Zigmas Misevičius, Ričardas Kavaliauskas, Silvija Kačionienė, Valentina Laužiuvienė, Edita  Kavaliauskienė dalyvavo finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Nr. VP-1.1-SADM-13-V-01-001 komandiniuose mokymuose  socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams ,,Asmenų įgalinimas ( klientų įtraukimas į sprendimų priėmimą ir veiklas, jų įgalinimas, kliento atsakomybės ugdymas). Mokymus vedė VŠĮ ,,Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro“ lektorės V. Rudzinskienė, R. Verseckaitė, K. Maciūtė – Stukanė. Mokymų tikslai pagilinti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų teorines žinias apie asmenų su negalia įgalinimą ir emancipaciją bei pagerinti turimus praktinius gebėjimus vadovautis įgalinimo principu kasdieniniame darbe.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

2014-11-10 minėjome Europos sveikos mitybos dieną. Vykdėme diskusiją apie maitinimosi įpročius, tinkamus ir netinkamus maisto produktus, susipažinome su tinkamos mitybos piramide. Apkalbėjome daržoves, vaisius kuo jie tokie mums naudingi. Kadangi svarbu ne tik kalbos, bet ir pajausti viską praktiškai - gaminome sveikuolišką desertą, bei dietines salotas. Išragavus patiekalus, daugumos nuomone sveikas maistas tikrai skanus ir vertingas.

Užimtumo specialistė - Akvilė Sutkaitytė

2014 m. lapkričio 1-ąją dieną nemaža grupelė gyventojų kartu su socialinio darbuotojo padėjėja Asta Gustiene, padegėme žvakeles ant anapilin iškeliavusių ir Ilguvos šv. Kryžiaus Atradimo parapijos kapinėse palaidotų globos namų gyventojų ir darbuotojų kapų.

Ilguvos socialinės globos namų tarybos pirmininkas Laimonas Tolvaiša